MUDr. Ivo Křikava, Ph.D.

odborný asistent – Klinika dětské anesteziologie a resuscitace


korespondenční adresa:
Černopolní 212/9, 662 63 Brno

telefon: 532 23 4696
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Ivo Křikava, 5.7.1976, ženatý
Pracoviště
 • KARIM FN Brno, Jihlavská 20, 625 00, Brno
Funkce na pracovišti
 • sekundární lékař s odbornou způsobilostí v oboru anesteziologie a resuscitace
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2007 atestace v oboru intenzivní medicína
 • 2007 atestace v oboru anesteziologie a resuscitace
 • 2003 I. atestace v oboru anesteziologie a resuscitace
 • 1994 - 2000 Lélařská fakulta MU, obor všeobecné lékařství
 • 1990 - 1994 Gymnázium Brno, Vídeňská 47
Přehled zaměstnání
 • 2005-dosud KARIM, Fakultní nemocnice Brno
 • 2003-2005 ARO, Slezská nemocnice v Opavě
 • 2002-2003 ARO, Městská nemocnice v Ostravě
 • 2000-2002 ARO, Státní slezská nemocnice v Opavě
Pedagogická činnost
 • 2004 – Neuroaxiální blokády u tolálních náhrad kloubů – přednáška v rámci ČLS JEP v Opavě
 • 2005 – Dilatační perkutánní tracheostomie – přednáška v rámci ČLS JEP v Opavě
 • 2006 – Využití paravertebrální blokády pro videothorakoskopii u vysoce rizikové pacientky – kazuistika – přednáška v rámci Hradeckého sympozia regionální anestezie
 • 2007 - Sectio caesarea u pacientky se syndromem horní duté žíly – kazuistika - IX. Winterfórum a Slovensko – české dni anestéziológie a intenzívnej medicíny II.
 • 2007 - Křikava I., Brychta T., Tesák M.: Využití regionální anestezie k osteosyntéze pertrochanterické zlomeniny stehenní kosti u vysoce rizikového pacienta – kazuistika - Česko – Slovenský kongres regionální anestezie
 • 2007 - Křikava I.: Naše zkušenosti s využitím ultrazvuku na centrálních operačních sálech - Česko – Slovenský kongres regionální anestezie
 • 2007 - Křikava I.: Využití ultrazvuku na centrálních operačních sálech, XIV. národní kongres ČSARIM, Praha
Vědeckovýzkumná činnost
 • SVOČ 1998 - spoluautor práce Chirurgická léčba onemocnění štítné žlázy
 • SVOČ 1999 – spoluautor práce Význam lumbální sympatektomie v cévní chirurgii
Universitní aktivity
 • 1996-1997 člen studentské komory Akademického senátu LF MU
Mimouniversitní aktivity
 • od r. 1993 externí spolupracovník Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně
Ocenění vědeckou komunitou
 • 1998 - 3. cena Lékařské fakulty MU a firmy Léčiva, a.s.

18. 12. 2007

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info