Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Sonia Bartáková, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Stomatologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení vědecká rada fakulty souhlasí s návrhem
Datum zahájení řízení 19. 6. 2020
Habilitační práce (veřejná část) Titanové beta slitiny v dentální implantologii. Materiálové vlastnosti, biokompatibilita a oseointegrace
Oponenti habilitační práce doc. MUDr. Marie Bartoňová, CSc. (Poliklinika Vysočany, Praha)
prof. MUDr. Radek Hart, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
prof. MUDr. Jindřich Pazdera, CSc. (Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie LF UP a FN Olomouc)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 4. 3. 2021 | Hodnocení Přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Antonín Šimůnek, CSc. (Stomatologická klinika, Centrum dentální implantologie, LF UK a FN Hradec Králové)
Členové prof. MUDr. Peter Stanko, CSc. (Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a Onkologického ústavu sv. Alžbety, Bratislava)
doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc. (Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie, Martin)
doc. MUDr. et MUDr. Peter Tvrdý, Ph.D. (Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie LF UP a FN Olomouc)
doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc. (Stomatologická klinika LF UK a FN Plzeň)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 22. 4. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info