doc. MUDr. Sonia Bartáková, Ph.D.

docentka – Stomatologická klinika


korespondenční adresa:
Pekařská 664/53, 602 00 Brno

kancelář: bud. F37/507
Kamenice 126/3
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6072
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Sonia Bartáková, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Stomatologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 19. 6. 2020
Datum ukončení řízení 1. 6. 2021
Habilitační práce (veřejná část) Titanové beta slitiny v dentální implantologii. Materiálové vlastnosti, biokompatibilita a oseointegrace
Oponenti habilitační práce doc. MUDr. Marie Bartoňová, CSc. (Poliklinika Vysočany, Praha)
prof. MUDr. Radek Hart, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
prof. MUDr. Jindřich Pazdera, CSc. (Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie LF UP a FN Olomouc)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 4. 3. 2021 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Antonín Šimůnek, CSc. (Stomatologická klinika, Centrum dentální implantologie, LF UK a FN Hradec Králové)
Členové prof. MUDr. Peter Stanko, PhD. (Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a Onkologického ústavu sv. Alžbety, Bratislava)
doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc. (Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie, Martin)
doc. MUDr. et MUDr. Peter Tvrdý, Ph.D. (Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie LF UP a FN Olomouc)
doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc. (Stomatologická klinika LF UK a FN Plzeň)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 22. 4. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info