doc. MUDr. Daniela Žáčková, Ph.D.

docentka – Interní hematologická a onkologická klinika


korespondenční adresa:
Jihlavská 340/20, 625 00 Brno

telefon: 532 23 2838, 3603
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Daniela Žáčková, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Onkologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 21. 12. 2020
Datum ukončení řízení 1. 11. 2021
Habilitační práce (veřejná část) Chronická myeloidní leukemie: od dlouhodobé léčby k jejímu úplnému vysazení
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Jan Starý, DrSc. (Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5, 150 06)
prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc. (Hemato-onologická klinika FN Olomouc a LF UP v Olomouci, I. P. Pavlova 6, Olomouc 779 00)
Prof. Thomas Lion, MD, PhD, MSc (St.Anna Children´s Cancer Research Institute, Labdia Labordiagnostik, Zimmermannplatz 8, 1090 Vienna, Austria)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 10. 5. 2021 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. (Lékařská fakulta MU)
Členové prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
prof. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc. (Ústav hematologie a krevní transfúze, U Nemocnice 1, Praha 2, 128 00)
prof. MUDr. Mikuláš Hrubiško, CSc. (Katedra hematologie a transfúziológie, LF Slovenskej zdravotníckej univerzity, Limbová 12, 833 03 Bratislava)
doc. MUDr. Luboš Drgoňa, Ph.D. (Klinika onkohematológie, Národní onkologický ústav, LF Univerzity Komenského v Bratislave, Klenová 1, Bratislava 833 10)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 23. 9. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info