doc. MUDr. Daniela Žáčková, Ph.D.

docentka – Interní hematologická a onkologická klinika


korespondenční adresa:
Jihlavská 340/20, 625 00 Brno

telefon: 532 23 2838, 3603
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • doc. MUDr. Daniela Žáčková, Ph. D., narozena 16. 3. 1971 v Brně, vdaná, 2 děti
Pracoviště
 • Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno
Funkce na pracovišti
 • Vedoucí lékařka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1989 - Gymnázium Lerchova Brno
 • 1995 - Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno, obor Všeobecné lékařství, udělen titul MUDr.
 • 2014 - Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno – doktorské stadium, udělen titul Ph. D.
 • 2021 - Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno - úspěšné habilitační řízení, jmenování docentkou v oboru Onkologie
 • Odborná způsobilost:
 • 1998 – atestace I. stupně z vnitřního lékařství, IPVZ, Brno
 • 2005 – atestace z hematologie a transfúzní služby, IPVZ, Praha
 • 2009 – přiznání specializované způsobilosti v oboru vnitřní lékařství, MZ ČR, Praha
Přehled zaměstnání
 • Od 10. 7. 1995 lékařka Interní hematologické a onkologické kliniky LF MU a FN Brno
Pedagogická činnost
 • Zaměstnankyně Lékařské fakulty Masarykovy university Brno - pracovní zařazení: docentka
 • Přednášející v oboru Onkologie, Klinická onkologie, cvičící v oboru Vnitřní lékařství - předpromoční praxe, SRZ a blok 4 - gastroenterologie a hematologie a cvičící a přednášející v oboru Interní propedeutika I
 • Členka komise č. 1 pro SRZ v oboru Vnitřní lékařství
 • Přednášející v rámci postgraduální výuky v oboru Hematologie a transfúzní služba
 • Školitelka doktorských studentů (momentálně 3 vedené práce) Autorka či spoluautorka 11 kapitol v knihách či edukačních publikacích, autorka edukační brožury pro pacienty s CML a jejich blízké
Vědeckovýzkumná činnost
 • Výzkumné projekty:
 • Spoluřešitelka výzkumného projektu AZV MZ ČR NU22-03-00136 "Účinnost a bezpečnost vysazení inhibitorů tyrozinkináz po dvoustupňové redukci jejich dávky u pacientů s chronickou myeloidní leukemií (Prospektivní akademická multicentrická studie fáze II - HALF)"
 • Spoluřešitelka výzkumného projektu MU (Grantový projekt specifického výzkumu) s názvem "Nové přístupy ve výzkumu, diagnostice a terapii hematologických malignit". Kód projektu: MUNI/A/0830/2013. Období řešení: 1/2014-12/2014. Hlavní řešitel: RNDr. Ludmila Šebejová
 • Spoluřešitelka výzkumného projektu MU (Grantový projekt specifického výzkumu) s názvem "Nové klinické a diagnostické přístupy u hematologických malignit" Kód projektu: MUNI/A/0723/2012. Období řešení: 1/2013-12/2013. Hlavní řešitel: RNDr. Ludmila Šebejová
 • Spoluřešitelka výzkumného projektu MU (Grantový projekt specifického výzkumu) s názvem "Nové diagnostické a klinické přístupy v onkologii" Kód projektu: MUNI/A/0784/2011. Období řešení: 1/2012-12/2012. Hlavní řešitel: RNDr. Ludmila Šebejová
 • Spoluřešitelka výzkumného projektu AZV ČR s názvem "Identifikace nových možností léčby CML pomocí systematické analýzy interaktomu proteinu BCR-ABL" Kód projektu: NV15-34405A. Období řešení: 5/2015-12/2018. Hlavní řešitel: Mgr. Pavel Krejčí, Ph. D.
 • Oblasti vědecké činnosti:
 • Optimalizace léčby chronické myeloidní leukemie
 • Výzkum podstaty mechanismů rezistence a intolerance léčby inhibitory tyrozinkinázy
 • Optimalizace statistického hodnocení dlouhodobých výsledků léčby CML pomocí inhibitorů tyrozinkinázy
 • Management databáze pacientů s chronickou myeloidní leukemií
 • Optimalizace vysazování dlouhodobé terapie inhibitory tyrozinkinázy
 • Publikace s IF in extenso (dle WoS Core Collection): 40 (z toho u 4 první či korespondující autor); souhrnný IF: 186; h-index: 12; počet citací dle WoS (bez autocitací): 445
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 6. 4. 1999 – 30. 6. 1999: St Bartholomew's Hospital, London, Ostatní, GBR
Mimouniverzitní aktivity
 • Předsedkyně Revizní komise (RK) České hematologické společnosti České lékařské společnosti (ČHS ČLS) JEP od roku 2022; od roku 2018 členka RK ČHS ČLS JEP a od roku 1996 členka ČHS ČLS JEP
 • Členka pracovní skupiny pro chronickou myeloidní leukemii (Working package 4, WP 4) Evropské leukemické sítě (European LeukemiaNet) od roku 2006
 • Členka Evropské hematologické společnosti (The European Hematology Association, EHA) od roku 2020
 • Členka Society of Hematologic Oncology (SOHO) od roku 2023
 • Členka České leukemické studijní skupiny - pro život (Czech Leukemia Study Group for Life, CELL) - od roku 2006
 • Členka Poradní rady občanského sdružení pacientů s chronickou myeloidní leukemií a rodinných příslušníku "CML Diagnóza" - od roku 2007, později transformováno na spolek "Diagnóza leukemie"
 • Národní koordinátorka mezinárodních akademických studií EURO-SKI a TIGER vysazujících u pacientů s chronickou myeloidní leukemií (CML) inhibitory tyrozinkinázy (TKI)
 • Národní koordinátorka databáze pacientů s CML léčených TKI zvané INFINITY – od roku 2006
 • Národní koordinátorka mezinárodních akademických projektů zaměřených na CML a její terapii: PONDEROSA (aspekty terapie ponatinibem v reálné klinické praxi), BLAST CRISIS REGISTRY (aspekty diagnostiky, léčba prognózy pacientů s CML v blastické krizi v reálné klinické praxi) a AFTER-SKI (projekt navazující na EURO-SKI zaměřený na pozdní relapsy po vysazení TKI)
 • Hlavní investigátorka a národní koordinátorka celonárodní multicentrické akademické studie HALF, testující účinnost a bezpečnost vysazení TKI po předchozí dvoustupňové redukci dávky u pacientů s CML v hluboké remisi
 • Hodnotitelka abstraktů na 62. kongresu Evropské hematologické společnosti (EHA) v roce 2021; předsedající přednáškové sekci a panelové diskuzi na témže kongresu; vyzvaná edukační přednáška na mezinárodní konferenci European school of hematology (ESH) "3rd How to diagnose and treat CML/MPN" v Berlíně v 2023
Ocenění vědeckou komunitou
 • 1998 - Cena ČHS ČLS JEP za nejlepší přednášku na XI. Olomouckých hematologických dnech s mezinárodní účastí, práce: Žáčková D., Mayer J. Octreotid a jeho účinnost v terapii refrakterních sekrečních průjmů sdružených s protinádorovou terapií.
 • 1999 - Cena ČHS ČLS JEP za nejlepší přednášku v kategorii mladých hematologů na XII. Českém a slovenském hematologickém a transfuziologickém sjezdu s mezinárodní účastí, práce: Žáčková D., Mayer J., Penka M., Krahulcová E., Krahulová M., Krejčí M., Vášová I., Král Z., Tomíška M., Řiháčková P., Vorlíček J. Indukční léčba dle protokolu ICE u nemocných s akutní myeloidní leukémií.
 • Přednášející na Advisory boards - českých i zahraničních
 • Vyzvané přednášky na českých i mezinárodních konferencích
 • Vyzvané přednášky na edukačních akcích pro pacienty a jejich blízké i lékaře, včetně světového summitu zástupců pacientských organizací "CML Horizons", konaném v roce 2016 v Ljubljani ve Slovinsku a mezinárodní konference European school of hematology (ESH) "3rd How to diagnose and treat CML/MPN", konané v roce 2023 v Berlíně
 • Citovanost: celkem 445 citací dle WoS (bez autocitací), h-index 12
Vybrané publikace
 • KNIGHT, Andrea, Martin PISKÁČEK, Michal JURAJDA, Jiřina PROCHÁZKOVÁ, Zdeněk RÁČIL, Daniela ŽÁČKOVÁ a Jiří MAYER. Expansions of tumor-reactive Vdelta1 gamma-delta T cells in newly diagnosed patients with chronic myeloid leukemia. Cancer immunology, immunotherapy. NEW YORK: SPRINGER, 2023, roč. 72, č. 5, s. 1209-1224. ISSN 0340-7004. doi:10.1007/s00262-022-03312-3. URL info
 • SALMON, M., H. E. WHITE, Hana ZIZKOVA, A. GOTTSCHALK, Eliska MOTLOVA, N. CERVEIRA, D. COLOMER, D. CORIU, G. N. FRANKE, E. GOTTARDI, B. IZZO, Tomáš JURČEK, T. LION, V. SCHAFER, C. VENTURI, P. VIGNERI, M. ZAWADA, Jan ZUNA, Lenka HOVORKOVA, Jitka KOBLIHOVA, Hana KLAMOVA, Marketa MARKOVA STASTNA, Dana SRBOVA, Adela BENESOVA, Vaclava POLIVKOVA, Daniela ŽÁČKOVÁ, Jiří MAYER, I. ROEDER, I. GLAUCHE, T. ERNST, A. HOCHHAUS, K. M. POLAKOVA a N. C. P. CROSS. Impact of BCR::ABL1 transcript type on RT-qPCR amplification performance and molecular response to therapy. Leukemia. LONDON: Springer, 2022, roč. 36, č. 7, s. 1879-1886. ISSN 0887-6924. doi:10.1038/s41375-022-01612-2. URL info
 • ŽÁČKOVÁ, Daniela, Hana KLAMOVA, Petra BELOHLAVKOVA, Lukas STEJSKAL, Tereza NEČASOVÁ, Lukáš SEMERÁD, Barbora WEINBERGEROVÁ, Dana SRBOVA, Jaroslava VOGLOVA, Petra ČIČÁTKOVÁ, Zuzana ŠUSTKOVÁ, Tomáš HORŇÁK, Jana BARANOVÁ, Jiřina PROCHÁZKOVÁ a Jiří MAYER. Dasatinib treatment long-term results among imatinib-resistant/intolerant patients with chronic phase chronic myeloid leukemia are favorable in daily clinical practice. LEUKEMIA & LYMPHOMA. LONDON: TAYLOR & FRANCIS, 2021, roč. 62, č. 1, s. 194-202. ISSN 1042-8194. doi:10.1080/10428194.2020.1827242. URL info
 • FOLTA, Adam, Tomas JURCEK, Blanka KUBESOVA, Daniela ŽÁČKOVÁ, Lukáš SEMERÁD, Jiří MAYER a Ivana JEŽÍŠKOVÁ. Evaluation of two CE-IVD tests for BCR-ABL1 transcript monitoring of chronic myeloid leukemia patients. LEUKEMIA & LYMPHOMA. LONDON: INFORMA HEALTHCARE, 2021, roč. 62, č. 5, s. 1239-1242. ISSN 1042-8194. doi:10.1080/10428194.2020.1861274. URL info
 • RICHTER, J., A. LUBKING, S. SODERLUND, K. LOTFI, B. MARKEVARN, A. SJALANDER, L. STENKE, S. DENEBERG, E. AHLSTRAND, K. MYHR-ERIKSSON, P. PANAYIOTIDIS, T. GEDDE-DAHL, Daniela ŽÁČKOVÁ, Jiří MAYER, U. OLSSON-STROMBERG, F. X. MAHON, S. SAUSSELE, H. HJORTH-HANSEN a P. KOSKENVESA. Molecular status 36 months after TKI discontinuation in CML is highly predictive for subsequent loss of MMR-final report from AFTER-SKI. Leukemia. London: Nature Publishing Group, 2021, roč. 35, č. 8, s. 2416-2418. ISSN 0887-6924. doi:10.1038/s41375-021-01173-w. URL info
 • ŽÁČKOVÁ, Daniela, Petra ČIČÁTKOVÁ, Anežka KVETKOVÁ, Tomáš HORŇÁK, Lukáš SEMERÁD a Jiří MAYER. Jaké dávky inhibitorů tyrozinkináz jsou v léčbě pacientů s chronickou myeloidní leukemií optimální? Transfuze a hematologie dnes. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2021, roč. 27, č. 1, s. 28-41. ISSN 1213-5763. doi:10.48095/cctahd202128. URL info
 • HORŇÁK, Tomáš, Lukáš SEMERÁD, Daniela ŽÁČKOVÁ, Barbora WEINBERGEROVÁ, Zuzana ŠUSTKOVÁ, Jiřina PROCHÁZKOVÁ, Petra BELOHLAVKOVA, Lukas STEJSKAL, Peter ROHON, Edgar FABER, Pavel ZAK, Jiří MAYER a Zdeněk RÁČIL. Analysis of serum lipids, cardiovascular risk, and indication for statin use during nilotinib and imatinib therapy in de novo CML patients ? results from real-life prospective study. LEUKEMIA & LYMPHOMA. LONDON: TAYLOR & FRANCIS, 2020, roč. 61, č. 2, s. 494-496. ISSN 1042-8194. doi:10.1080/10428194.2019.1672054. URL info
 • ROMŽOVÁ, Marianna, Dagmar SMITALOVÁ, Nikola TOM, Tomáš JURČEK, Martin ČULEN, Daniela ŽÁČKOVÁ, Jiří MAYER a Zdeněk RÁČIL. Novel Illumina-based next generation sequencing approach with one-round amplification provides early and reliable detection of BCR-ABL1 kinase domain mutations in chronic myeloid leukemia. British journal of haematology. England: Wiley-Blackwell, 2020, roč. 189, č. 3, s. 469-474. ISSN 0007-1048. doi:10.1111/bjh.16382. URL info
 • PFIRRMANN, M., R. E. CLARK, W. PREJZNER, M. LAUSEKER, M. BACCARANI, S. SAUSSELE, F. GUILHOT, S. HEIBL, R. HEHLMANN, E. FABER, A. TURKINA, G. OSSENKOPPELE, M. HOGLUND, A. ZARITSKEY, L. GRISKEVICIUS, U. OLSSON-STROMBERG, H. EVERAUS, P. KOSKENVESA, B. LABAR, T. SACHA, Daniela ŽÁČKOVÁ, F. CERVANTES, A. COLITA, I. ZUPAN, A. BOGDANOVIC, F. CASTAGNETTI, J. GUILHOT, J. HASFORD, A. HOCHHAUS a V. S. HOFFMANN. The EUTOS long-term survival (ELTS) score is superior to the Sokal score for predicting survival in chronic myeloid leukemia. Leukemia. London: Nature Publishing Group, 2020, roč. 34, č. 8, s. 2138-2149. ISSN 0887-6924. doi:10.1038/s41375-020-0931-9. URL info
 • MACHOVA POLAKOVA, Katerina, Hana ZIZKOVA, Jan ZUNA, Eliska MOTLOVA, Lenka HOVORKOVA, Andrea GOTTSCHALK, Ingmar GLAUCHE, Jitka KOBLIHOVA, Pavla PECHERKOVA, Hana KLAMOVA, Marketa STASTNA MARKOVA, Dana SRBOVA, Adela BENESOVA, Vaclava POLIVKOVA, Tomáš JURČEK, Daniela ŽÁČKOVÁ, Jiří MAYER, Thomas ERNST, Francois X. MAHON, Susanne SAUSSELE, Ingo ROEDERVIEW, Nicholas C. P. CROSS a Andreas HOCHHAUS. Analysis of chronic myeloid leukaemia during deep molecular response by genomic PCR: a traffic light stratification model with impact on treatment-free remission. Leukemia. London: Nature Publishing Group, 2020, roč. 34, č. 8, s. 2113-2124. ISSN 0887-6924. doi:10.1038/s41375-020-0882-1. URL info
 • GREGOR, Tomáš, Michaela BOSÁKOVÁ, Alexandru NITĂ, Sara POOVAKULATHU ABRAHAM, Bohumil FAFÍLEK, Nicole ČERNOHORSKÁ, Jan RYNEŠ, Silvie TRANTÍRKOVÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ, Jiří MAYER, Lukáš TRANTÍREK a Pavel KREJČÍ. Elucidation of protein interactions necessary for the maintenance of the BCR-ABL signaling complex. Cellular and molecular life sciences. BASEL: SPRINGER BASEL AG, 2020, roč. 77, č. 19, s. 3885-3903. ISSN 1420-682X. doi:10.1007/s00018-019-03397-7. URL info
 • ŽÁČKOVÁ, Daniela. Chronická myeloidní leukemie. In Büchler, Tomáš. Speciální onkologie. 2. vydání. Praha: Maxdorf-Jessenius, 2020. s. 185-191. ISBN 978-80-7345-651-1. URL info
 • HORŇÁK, Tomáš, Natália HOLTÁNOVÁ, Leoš KŘEN, Jana SKŘIČKOVÁ, Anna HRAZDIROVÁ, Jiří MAYER a Daniela ŽÁČKOVÁ. Překvapivý nález v kostní dřeni: co za ním je? Transfuze a hematologie dnes. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2020, roč. 26, č. 2, s. 139-142. ISSN 1213-5763. URL info
 • ŽÁČKOVÁ, Daniela. Léčba pacientů s chronickou myeloidní leukemií - nečekaný anebo očekávaný průnik onkologie a vnitřního lékařství? Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2020, roč. 66, č. 2, s. "e5"-"e6", 2 s. ISSN 0042-773X. URL info
 • ČIČÁTKOVÁ, Petra a Daniela ŽÁČKOVÁ. Vysazování inhibitorů tyrozinkináz u pacientů s chronickou myeloidní leukemií ve studicích a klinické praxi. Transfuze a hematologie dnes. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2020, roč. 26, č. 4, s. 279-291. ISSN 1213-5763. URL info
 • ŽÁČKOVÁ, Daniela. Výběr ze sekce chronické myeloidní leukemie. MEDNET TV, 2020. URL info
 • FABER, Edgar, Daniela ŽÁČKOVÁ, Petra BĚLOHLÁVKOVÁ, Michal KARAS, Hana KLAMOVÁ, Kateřina MACHOVÁ POLÁKOVÁ, Peter ROHOŇ, Ivana SKOUMALOVÁ, Zdeněk RÁČIL a Jiří MAYER. Chronická myeloidní leukemie (CML). In Michael Doubek; Jiří Mayer. Léčebné postupy v hematologii 2020. Brno: Česká hematologická společnost ČLS JEP, 2020. s. 88-103. ISBN 978-80-270-8240-7. URL info
 • ŽÁČKOVÁ, Daniela. Selhání léčby první linie a nesnášenlivost linie druhé aneb co dál, když oba dostupné inhibitory tyrosinkinázy 2. generace selhávají. In Rohoň, Peter. Hematologie a hematoonkologie v kazuistikách. Praha: Maxdorf, 2020. s. 112-117. Jessenius. ISBN 978-80-7345-681-8. URL info
 • LAUSEKER, Michael, Katharina BACHL, Anna TURKINA, Edgar FABER, Witold PREJZNER, Ulla OLSSON-STROMBERG,, Michele BACCARANI, Elza LOMAIA, Daniela ŽÁČKOVÁ, Gert OSSENKOPPELE, Laimonas GRISKEVICIUS, Gabriele SCHUBERT-FRITSCHLE, Tomasz SACHA, Sonja HEIBL, Perttu KOSKENVESA, Andrija BOGDANOVIC, Richard E. CLARK, Joelle GUILHOT, Verena S. HOFFMANN, Joerg HASFORD, Andreas HOCHHAUS a Markus PFIRRMANN. Prognosis of patients with chronic myeloid leukemia presenting in advanced phase is defined mainly by blast count, but also by age, chromosomal aberrations and hemoglobin. American Journal of Hematology. Hoboken: John Wiley & Sons, 2019, roč. 94, č. 11, s. 1236-1243. ISSN 0361-8609. doi:10.1002/ajh.25628. URL info
 • BACCARANI, M., F. CASTAGNETTI, G. GUGLIOTTA, G. ROSTI, S. SOVERINI, A. ALBEER a M. PFIRRMANN. The proportion of different BCR-ABL1 transcript types in chronic myeloid leukemia. An international overview. Leukemia. London: Nature Publishing Group, 2019. ISSN 0887-6924. info
 • ŽÁČKOVÁ, Daniela. Dasatinib v léčbě chronické myeloidní leukemie s těžkou jaterní toxicitou předchozí léčby imatinibem. In Acta medicinae. Brno: ERA Média, 2018. s. 48-50. ISSN 1805-398X. info
 • RÁČIL, Zdeněk, Eva KORIŤÁKOVÁ, Tomasz SACHA, Hana KLAMOVA, Petra BELOHLAVKOVA, Edgar FABER, Delphine REA, Ludmila MALASKOVA, Jiřina PROCHÁZKOVÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ, Jaroslava VOGLOVA, Joanna WACLAW, Petr CETKOVSKY, Pavel ZAK a Jiří MAYER. Insulin resistance is an underlying mechanism of impaired glucose metabolism during nilotinib therapy. American Journal of Hematology. Hoboken: John Wiley & Sons, 2018, roč. 93, č. 10, s. "E342"-"E345", 4 s. ISSN 0361-8609. doi:10.1002/ajh.25232. info
 • BELOHLAVKOVA, Petra, Filip VRBACKY, Jaroslava VOGLOVA, Zdeněk RÁČIL, Daniela ŽÁČKOVÁ, Katerina HROCHOVA, Jana MALAKOVA, Jiří MAYER a Pavel ZAK. The significance of enzyme and transporter polymorphisms for imatinib plasma levels and achieving an optimal response in chronic myeloid leukemia patients. Archives of Medical Science. Poland: Termedia Publishing House, 2018, roč. 14, č. 6, s. 1416-1423. ISSN 1734-1922. doi:10.5114/aoms.2018.73538. info
 • ŽÁČKOVÁ, Daniela a Andrea JANÍKOVÁ. Úspěšná léčba dasatinibem u pacientky s chronickou myeloidní leukemií po ztrátě léčebné odpovědi v terénu nově zjištěné duplicitní hematologické malignity. Farmakoterapie. Praha: Farmakon Press, 2018, roč. 14, č. 5, s. 683-687. ISSN 1801-1209. URL info
 • SAGLIO, Giuseppe, Giora SHARF, Antonio ALMEIDA, Andrija BOGDANOVIC, Felice BOMBACI, Jelena CUGUROVIC, Nigel DEEKES, Valentin GARCIA-GUTIERREZ, Jan DE JONG, Sarunas NARBUTAS, Peter WESTERWEEL a Daniela ŽÁČKOVÁ. Considerations for Treatment-free Remission in Patients With Chronic Myeloid Leukemia: A Joint Patient-Physician Perspective. CLINICAL LYMPHOMA MYELOMA & LEUKEMIA. DALLAS: CIG MEDIA GROUP, LP, 2018, roč. 18, č. 6, s. 375-379. ISSN 2152-2650. doi:10.1016/j.clml.2018.04.005. URL info
 • HOFFMANN, V.S., M. BACCARANI, J. HASFORD, F. CASTAGNETTI, F. Di RAIMONDO, L.F. CASADO, A. TURKINA, Daniela ŽÁČKOVÁ, G. OSSENKOPPELE, A. ZARITSKEY, M. HÖGLUND, B. SIMONSSON, K. INDRAK, Z. SNINSKA, T. SACHA, R. CLARK, A. BOGDANOVIC, A. HELLMANN, L. GRISKEVICIUS, G. SCHUBERT-FRITSCHLE, D. SERTIC, J. GUILHOT, S. LEJNIECE, I. ZUPAN, S. BURGSTALLER, P. KOSKENVESA, H. EVERAUS, P. COSTEAS, D. LINDOERFER, G. ROSTI, S. SAUSSELE, A. HOCHHAUS a R. HEHLMANN. Treatment and outcome of 2904 CML patients from the EUTOS population-based registry. Leukemia. London: Nature Publishing Group, 2017, roč. 31, č. 3, s. 593-601. ISSN 0887-6924. doi:10.1038/leu.2016.246. info
 • DOUBEK, Michael, Zdeněk ADAM, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Libor ČERVINEK, Martina DOUBKOVÁ, František FOLBER, Markéta HADRABOVÁ, Andrea JANÍKOVÁ, Jarmila KISSOVÁ, Marta KREJČÍ, Daniel LYSÁK, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Tomáš NEBESKÝ, Luděk POUR a Daniela ŽÁČKOVÁ. Hematologie. Pomocník ke stážím na hematologických pracovištích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8776-7. info
 • ŽÁČKOVÁ, Daniela. Chronická myeloidní leukemie. In Tomáš Büchler a kolektiv. Speciální onkologie. Praha: Maxdorf, 2017. s. 172-177. Jessenius. ISBN 978-80-7345-539-2. info
 • ČULEN, Martin, Marek BORSKÝ, Veronika NÉMETHOVÁ, Filip RÁZGA, Jiri SMEJKAL, Tomáš JURČEK, Dana DVOŘÁKOVÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ, Barbora WEINBERGEROVÁ, Lukáš SEMERÁD, Irina SADOVNIK, Gregor EISENWORT, Harald HERRMANN, Peter VALENT, Jiří MAYER a Zdeněk RÁČIL. Quantitative assessment of the CD26+leukemic stem cell compartment in chronic myeloid leukemia: Patient-subgroups, prognostic impact, and technical aspects. Oncotarget. Albany: Impact Journals, 2016, roč. 7, č. 22, s. 33016-33024. ISSN 1949-2553. doi:10.18632/oncotarget.9108. info
 • ROHOŇ, Peter, Daniela ŽÁČKOVÁ a Edgar FABER. Chronická myeloidní leukemie. In Peter Rohoň. Nové možnosti v léčbě vybraných hematologických onemocnění. První vydání. Praha: Mladá fronta, 2016. s. 87-108. Edice postgraduální medicíny. ISBN 978-80-204-4220-8. info
 • ŽÁČKOVÁ, Daniela. Pacientka s chronickou myeloidní leukemií s rezistencí a/nebo nesnášenlivostí léčby třemi tyrosinkinázovými inhibitory. Farmakoterapie. Praha: Farmakon Press, 2016, roč. 12, č. 5, s. 618-620. ISSN 1801-1209. info
 • ŽÁČKOVÁ, Daniela, Edgar FABER, Karel INDRÁK, Peter ROHOŇ, Hana KLAMOVÁ, Kateřina MACHOVÁ POLÁKOVÁ, Michal KARAS, Olga ČERNÁ, Ivana SKOUMALOVÁ, Petra BĚLOHLÁVKOVÁ, Pavel ŽÁK, Zdeněk RÁČIL a Jiří MAYER. Chronická myeloidní leukemie. In Léčebné postupy v hematologii. Léčebné postupy v hematologii. První vydání. Praha: Česká hematologická společnost České lékařské společnosti J.E. Purkyně, 2016. s. 79-99. ISBN 978-80-260-9718-1. info
 • JABBOUR, E., T. LION, J. APPERLEY, L. LUCIANO a Daniela ŽÁČKOVÁ. The novel tyrosine kinase inhibitor ponatinib (iclusig® ) provides new hope for CML patients following previous therapy failure. Hematology. 2016, roč. 52, 1-2, s. 84-89. ISSN 2367-7864. info
 • ŽÁČKOVÁ, Daniela. Tyrozinkinázové inhibitory v léčbě starších pacientů s chronickou myeloidní leukemií – editorial. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2015, roč. 61, č. 9, s. 760-761. ISSN 0042-773X. info
 • ŽÁČKOVÁ, Daniela. Ponatinib, tyrosinkinázový inhibitor třetí generace, v léčbě pacientů s chronickou myeloidní leukemií. Farmakoterapie. Praha: Farmakon Press, 2015, roč. 11, č. 5, s. 563-571. ISSN 1801-1209. info
 • ŽÁČKOVÁ, Daniela. Chronická myeloidní leukemie v roce 2015. Onkologie. Olomouc: Solen, 2015, roč. 9, č. 3, s. 119-122. ISSN 1802-4475. info
 • ŽÁČKOVÁ, Daniela. Problematika chronické myeloidní leukemie u seniorů. In Hana Matějovská Kubešová, Igor Kiss. Geriatrická onkologie. 1. vydání. Praha: Mladá fronta, 2015. s. 257-265. Edice postgraduální medicíny. ISBN 978-80-204-3738-9. info
 • ŽÁČKOVÁ, Daniela a Miroslav PENKA. Myeloproliferativní neoplazie. In Jiří Tomášek. Onkologie : minimum pro praxi. 1. vyd. Praha: Axonite CZ, 2015. s. 379-388. Asclepius. ISBN 978-80-88046-01-1. info
 • RÁČIL, Zdeněk, Filip RÁZGA, Hana KLAMOVA, Jaroslava VOGLOVÁ, Petra BELOHLAVKOVA, Ludmila MALÁSKOVÁ, David POTĚŠIL, Jan MUŽÍK, Daniela ŽÁČKOVÁ, Katerina Machova POLAKOVA, Zbyněk ZDRÁHAL, Jana MALAKOVA, Jiri SUTTNAR, Jan DYR a Jiří MAYER. No clinical evidence for performing trough plasma and intracellular imatinib concentrations monitoring in patients with chronic myelogenous leukaemia. Hematological Oncology. Hoboken: WILEY-BLACKWELL, 2014, roč. 32, č. 2, s. 87-93. ISSN 0278-0232. doi:10.1002/hon.2091. Full Text info
 • MUSILOVÁ, Milena, Filip RÁZGA, Tomáš JURČEK, Ivana JEŽÍŠKOVÁ, Marek BORSKÝ, Veronika NÉMETHOVÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ, Martin ČULEN, Dana DVOŘÁKOVÁ, Jiří MAYER a Zdeněk RÁČIL. BCR-ABL1 kinase domain mutational analysis of CD34+ stem/progenitor cells in newly diagnosed CML patients by next-generation sequencing. American Journal of Hematology. Wiley-Blackwell, 2014, roč. 89, č. 10, s. 1016-1017. ISSN 0361-8609. doi:10.1002/ajh.23794. info
 • JURČEK, Tomáš, Filip RÁZGA, Petra MAZANCOVÁ, Milena MUSILOVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ, Marek BORSKÝ, Daniela ŽÁČKOVÁ, Blanka DOBEŠOVÁ, Lukáš SEMERÁD, Jiří MAYER a Zdeněk RÁČIL. Prospective analysis of low-level BCR-ABL1 T315I mutation in CD34+ cells of patients with de novo chronic myeloid leukemia. LEUKEMIA & LYMPHOMA. LONDON: INFORMA HEALTHCARE, 2014, roč. 55, č. 8, s. 1915-1917. ISSN 1042-8194. doi:10.3109/10428194.2013.842988. info
 • KLAMOVÁ, Hana, Kateřina MACHOVÁ POLÁKOVÁ, Jan MUŽÍK, Zdeněk RÁČIL, Daniela ŽÁČKOVÁ, Kateřina STEINEROVÁ, Michal KARAS, Edgar FABER, Eva DEMEČKOVÁ, Zuzana MICHALOVIČOVÁ-SNINSKÁ, Jaroslava VOGLOVÁ, Ludmila DEMITROVIČOVÁ, Eva MIKUŠOVÁ, Elena TÓTHOVÁ, Juraj CHUDEJ, Imrich MARKULJAK, Eduard CMUNT, Jana MORAVCOVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ, Kyra MICHALOVÁ, Marie JAROŠOVÁ, Markéta MARKOVÁ ŠŤASTNÁ, Petr CETKOVSKÝ, Ladislav DUŠEK, Vladimír KOZA, Marek TRNĚNÝ a Karel INDRÁK. Evaluation of 5-year imatinib treatment of 458 patients with CP-CML in routine clinical practice and prognostic impact of different BCR-ABL cutoff levels. Cancer Medicine. Houston: John Wiley & Sons Ltd., 2013, roč. 2, č. 2, s. 216-225. ISSN 2045-7634. doi:10.1002/cam4.59. info
 • RÁČIL, Zdeněk, Filip RÁZGA, Jana DRÁPALOVÁ, Lucie BUREŠOVÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ, Martina PALACKOVÁ, Lukáš SEMERÁD, Ludmila MALÁSKOVÁ, Martin HALUZÍK a Jiří MAYER. Mechanism of impaired glucose metabolism during nilotinib therapy in patients with chronic myelogenous leukemia. Haematologica. Pavia, ITALY: Ferrata Storti Foundation, 2013, roč. 98, č. 10, s. "e124"-"e126", 3 s. ISSN 0390-6078. doi:10.3324/haematol.2013.086355. URL info
 • PAVLÍK, Tomáš, Eva JANOUŠOVÁ, Jiří MAYER, Karel INDRÁK, Marie JAROSOVA, Hana KLAMOVA, Daniela ŽÁČKOVÁ, Jaroslava VOGLOVÁ, Edgar FABER, Michal KARAS, Katerina POLAKOVA MACHOVA, Zdeněk RÁČIL, Eva DEMEČKOVÁ, Ludmila DEMITROVIČOVÁ, Elena TOTHOVÁ, Juraj CHUDEJ, Imrich MARKULJAK, Eduard CMUNT, Tomas KOZAK, Jan MUŽÍK a Ladislav DUŠEK. Current survival measures reliably reflect modern sequential treatment in CML: Correlation with prognostic stratifications. American Journal of Hematology. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2013, roč. 88, č. 9, s. 790-797. ISSN 0361-8609. doi:10.1002/ajh.23508. info
 • ŽÁČKOVÁ, Daniela, Hana KLAMOVÁ, Jan MUŽÍK, Edmund CMUNT, Zdeněk RÁČIL, Kateřina MACHOVÁ POLÁKOVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ, Tomáš JURČEK, Filip RÁZGA, Petr CETKOVSKÝ, Ladislav DUŠEK a Jiří MAYER. Efficacy and tolerance of dasatinib after imatinib failure or intolerance for patients with chronic myeloid leukemia treated in three different hospitals compare well with results achievable in formal clinical trials. Leukemia & Lymphoma. London: Informa Healthcare, Gordon and Breach, 2013, roč. 54, č. 10, s. 2310-2313. ISSN 1042-8194. doi:10.3109/10428194.2013.772173. URL info
 • SKŘIVANOVÁ, Kateřina, Marcela BENDOVÁ, Ladislav DUŠEK, Daniela ŽÁČKOVÁ, Zdeněk RÁČIL a Jiří MAYER. The Effect of Imatinib Treatment Duration on the Quality of the Life of Patients with Chronic Myeloid Leukemia. Journal of Blood Disorders & Transfusion. Los Angeles: OMICS Publishing Group, 2013, roč. 4, č. 6, s. 1000167-1000171. ISSN 2155-9864. doi:10.4172/2155-9864.1000167. URL info
 • MALČÍKOVÁ, Jitka, Filip RÁZGA, Tomáš JURČEK, Dana DVOŘÁKOVÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ, Hana TOŠKOVÁ, Ludmila ŠEBEJOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Alexandra OLTOVÁ, Gabriela VAŇKOVÁ, Lenka JURAČKOVÁ, Martin TRBUŠEK, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Jiří MAYER a Zdeněk RÁČIL. The BCR-ABL1 T315I mutation and additional genomic aberrations are dominant genetic lesions associated with disease progression in patients with chronic myelogenous leukemia resistant to tyrosine kinase inhibitor therapy. Leukemia & Lymphoma. London: Informa Healthcare, Gordon and Breach, 2013, roč. 54, č. 9, s. 2083-2087. ISSN 1042-8194. doi:10.3109/10428194.2012.762649. URL info
 • ŽÁČKOVÁ, Daniela a H. KLAMOVÁ. Chronická myeloidní leukemie. In Michael Doubek a Jiří Mayer. Postupy diagnostiky a léčby leukemií a jejich infekčních komplikací u dospělých pacientů : doporučení České leukemické skupiny - pro život (CELL) / editoři Michael Doubek a Jiří Mayer. Česká leukemická skupina - pro život, 2013. s. 50-79. ISBN 978-80-260-4744-5. info
 • JANÍKOVÁ, Andrea, J. RADVANSKÝ, Robert VYSOKÝ, Ladislav BAŤALÍK, J. ŠUPITOVÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ, Zdeněk RÁČIL a Jiří MAYER. Význam fyzické aktivity u pacientů s hematoonkologickými malignitami. Transfuze a hematologie dnes. 2012, roč. 18, č. 1, s. 31-38. ISSN 1213-5763. info
 • ŽÁČKOVÁ, Daniela. Chronická myeloidní leukemie : informace pro pacienty a jejich blízké. 1.vyd. Brno: Česká leukemická skupina – pro život (CELL), 2012. 84 s. ISBN 978-80-260-1828-5. info
 • RÁZGA, Filip, Tomáš JURČEK, Daniela ŽÁČKOVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ, Martina TOŠKOVÁ, Ivana JEŽÍŠKOVÁ, Jiří MAYER a Zdeněk RÁČIL. Role of treatment in the appearance and selection of BCR-ABL1 kinase domain mutations. Molecular diagnosis and therapy. Adis, 2012, roč. 16, č. 4, s. 251-259. ISSN 1177-1062. info
 • RÁZGA, Filip, Tomáš JURČEK, Ivana JEZISKOVA, Daniela ŽÁČKOVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ, Marek BORSKÝ, Jiří MAYER a Zdeněk RÁČIL. Analysis of Mutations in the BCR-ABL1 Kinase Domain, Using Direct Sequencing Detection of the T315I Mutation in Bone Marrow CD34+Cells of a Patient with Chronic Myelogenous Leukemia 6 Months Prior to its Emergence in Peripheral Blood. Molecular Diagnosis & Therapy. AUCKLAND: ADIS INT LTD, 2012, roč. 16, č. 3, s. 163-166. ISSN 1177-1062. doi:10.2165/11632420-000000000-00000. URL info
 • ŽÁČKOVÁ, Daniela. Dasatinib v první linii léčby chronické myeloidní leukemie v chronické fázi. Acta medicinae. Brno: ERA Média s.r.o., 2012, roč. 2012, č. 7, s. 27-32. ISSN 1805-398X. info
 • RÁČIL, Zdeněk, Filip RÁZGA, Kateřina MACHOVÁ POLÁKOVÁ, Lucie BUREŠOVÁ, Václava POLÍVKOVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ, Hana KLAMOVÁ, Petr CETKOVSKÝ a Jiří MAYER. Assessment of adenosine triphosphate-binding cassette subfamily B member 1 (ABCB1) mRNA expression in patients with de novo chronic myelogenous leukemia: the role of different cell types. Leukemia & Lymphoma. London: Informa UK, Ltd., 2011, roč. 52, č. 2, s. 331-334. ISSN 1042-8194. doi:10.3109/10428194.2010.533220. info
 • ŽÁČKOVÁ, Daniela, Hana KLAMOVÁ, Ladislav DUŠEK, Jan MUŽÍK, Kateřina MACHOVÁ POLÁKOVÁ, Jana MORAVCOVÁ, Tomáš JURČEK, Dana DVOŘÁKOVÁ, Zdeněk RÁČIL, Zdeněk POSPÍŠIL, Alexandra OLTOVÁ, Kyra MICHALOVÁ, Jana BŘEZINOVÁ, Filip RÁZGA, Michael DOUBEK, Petr CETKOVSKÝ, Marek TRNĚNÝ a Jiří MAYER. Imatinib as the first-line treatment of patients with chronic myeloid leukemia diagnosed in the chronic phase: can we compare real life data to the results from clinical trials? American Journal of Hematology. 2011, roč. 86, č. 3, s. 318-321. ISSN 0361-8609. doi:10.1002/ajh.21942. info
 • VOGLOVÁ, Jaroslava, Jan MUŽÍK, Edgar FABER, Daniela ŽÁČKOVÁ, H. KLAMOVA, Kateřina STEINEROVÁ, Z. MICHALOVICOVA, Ludmila DEMITROVIČOVÁ, Eduard CMUNT, L. NOVAKOVA, E. TOTHOVA, P. BELOHLAVKOVA, Jiří MAYER a Karel INDRÁK. Incidence of second malignancies during treatment of chronic myeloid leukemia with tyrosine kinase inhibitors in the Czech Republic and Slovakia. Neoplasma. 2011, roč. 58, č. 3, s. 256-262. ISSN 0028-2685. doi:10.4149/neo_2011_03_256. info
 • ŽÁČKOVÁ, Daniela a Jiří MAYER. Nilotinib v 1.linii léčby pacientů s chronickou myeloidní leukemií v chronické fázi. Farmakoterapie. 2011, roč. 7, č. 3, s. 261-268. ISSN 1801-1209. info
 • RÁZGA, Filip, Zdeněk RÁČIL, Kateřina MACHOVÁ POLÁKOVÁ, Lucie BUREŠOVÁ, Hana KLAMOVA, Daniela ŽÁČKOVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ, Václava POLÍVKOVÁ, Petr CETKOVSKÝ a Jiří MAYER. The predictive value of human organic cation transporter 1 and ABCB1 expression levels in different cell populations of patients with de novo chronic myelogenous leukemia. International Journal of Hematology. 2011, roč. 94, č. 3, s. 303-306. ISSN 0925-5710. doi:10.1007/s12185-011-0924-6. info
 • PAVLÍK, Tomáš, Eva JANOUŠOVÁ, Zdeněk POSPÍŠIL, Jan MUŽÍK, Daniela ŽÁČKOVÁ, Zdeněk RÁČIL, Hana KLAMOVÁ, Petr CETKOVSKÝ, Marek TRNĚNÝ, Jiří MAYER a Ladislav DUŠEK. Estimation of current cumulative incidence of leukaemia-free patients and current leukaemia-free survival in chronic myeloid leukaemia in the era of modern pharmacotherapy. BMC Medical Research Methodology. 2011, roč. 11, č. 140, s. 1-12. ISSN 1471-2288. doi:10.1186/1471-2288-11-140. info
 • DOUBEK, Michael, Jiří MAYER, Yvona BRYCHTOVÁ, Petr CETKOVSKÝ, Eduard CMUNT, Jaroslav ČERMÁK, Luboš DRGOŇA, František FOLBER, Jan HABER, Hana KLAMOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Zdeněk RÁČIL, Lukáš SMOLEJ, Cyril ŠÁLEK, Jan VYDRA, Daniela ŽÁČKOVÁ a Pavel ŽÁK. Postupy diagnostiky a léčby leukemií a jejich infekčních komplikací u dospělých pacientů : doporučení České leukemické skupiny - pro život (CELL). 1. vydání. Neuveden: Česká leukemická společnost - pro život, 2011. 150 s. monografie. ISBN 978-80-905028-2-6. info
 • ŽÁČKOVÁ, Daniela a H. KLAMOVÁ. Chronická myeloidní leukemie. Česká leukemická skupina - pro život, 2011. s. 45-71. ISBN 978-80-905028-2-6. info
 • MACHOVÁ POLÁKOVÁ, Kateřina, Václava POLÍVKOVÁ, Jana RULCOVÁ, Hana KLAMOVÁ, Tomáš JURČEK, Dana DVOŘÁKOVÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ, Zdeněk POSPÍŠIL, Jiří MAYER a Jana MORAVCOVÁ. Constant BCR-ABL transcript level >or=0.1% (IS) in patients with CML responding to imatinib with complete cytogenetic remission may indicate mutation analysis. Experimental hematology. Netherlands: Elsevier Science Inc, 2010, roč. 38, č. 1, s. 20-26. ISSN 0301-472X. info
 • JURČEK, Tomáš, Filip RÁZGA, Ivana JEŽÍŠKOVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ, Lenka TOMÁŠIKOVÁ, Alexandra OLTOVÁ a Jiří MAYER. Failure of molecular diagnostics in chronic myeloid leukemia - an aberrant form of e13a2 BCR-ABL transcript causing false-negative results by standard PCR. LEUKEMIA & LYMPHOMA. London: Leonidas Platanias, 2010, roč. 51, č. 3, s. 558-561. ISSN 1042-8194. info
 • RÁČIL, Zdeněk, Hana KLAMOVÁ, Jaroslava VOGLOVÁ, Edgar FABER, Filip RÁZGA, Daniela ŽÁČKOVÁ, Lucie BUREŠOVÁ, Petr CETKOVSKÝ a Jiří MAYER. Persistent splenomegaly during imatinib therapy and the definition of complete hematological response in chronic myelogenous leukemia. American Journal of Hematology. Hoboken: Wiley-Liss, 2010, roč. 85, č. 5, s. 386-389. ISSN 0361-8609. info
 • ŽOURKOVÁ, Alexandra, Libuše KALVODOVÁ, Jiří MAYER a Daniela ŽÁČKOVÁ. Sexualita u pacientů s chronickou myeloidní leukémií léčených imatinibem. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Galén, 2010, roč. 106, č. 5, s. 273-277. ISSN 1212-0383. info
 • KLAMOVA, H., E. FABER, Daniela ŽÁČKOVÁ, M. MARKOVA, J. VOGLOVA, E. CMUNT, L. NOVAKOVA, K. MACHOVA-POLAKOVA, J. MORAVCOVA, Dana DVOŘÁKOVÁ, K. MICHALOVA, J. BREZINOVA, Alexandra OLTOVÁ, Marie JAROŠOVÁ, Petr CETKOVSKÝ, K. INDRAK a Jiří MAYER. Dasatinib in imatinib-resistant or -intolerant CML patients: data from the clinical practice of 6 hematological centers in the Czech Republic. Neoplasma. Slovakia: Slovak Academic Press, Ltd, 2010, roč. 57, č. 4, s. 355-359. ISSN 0028-2685. doi:10.4149/neo_2010_04_355. info
 • RÁČIL, Zdeněk, Filip RÁZGA, Lucie BUREŠOVÁ, Tomáš JURČEK, Dana DVOŘÁKOVÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ, Shira TIMILSINA, Petr CETKOVSKÝ a Jiří MAYER. The assessment of human organic cation transporter 1 (hOCT1) mRNA expression in patients with chronic myelogenous leukemia is affected by the proportion of different cells types in the analyzed cell population. American Journal of Hematology. 2010, roč. 85, č. 7, s. 525-528. ISSN 0361-8609. doi:10.1002/ajh.21722. info
 • ŠŤASTNÝ, M., K. MACHOVÁ POLÁKOVÁ, H. KLAMOVÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ, J. VOGLOVÁ, M. KARAS, J. MORAVCOVÁ a E. FABER. Analýza mutací BCR-ABL u CML pacientů rezistentních k imatinibu umožňuje poskytnout „terapii šitou na míru“. Transfuze a hematologie dnes. 2010, roč. 16, č. 1, s. 47-54. info
 • MAYER, Jiří, Marta KREJČÍ, Zdeněk POSPÍŠIL, Michael DOUBEK, Andrea JANÍKOVÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ, Zdeněk RÁČIL, Lenka ŠMARDOVÁ, Milan NAVRÁTIL a Jan KAMELANDER. Successful treatment of steroid-refractory hepatitic variant of liver graft-vs-host disease with pulse cyclophosphamide. Experimental Hematology. Elsevier, 2009, roč. 37, č. 6, s. 767-773. ISSN 0301-472X. doi:10.1016/j.exphem.2009.03.006. info
 • ŽOURKOVÁ, Alexandra, Libuše KALVODOVÁ, Jiří MAYER a Daniela ŽÁČKOVÁ. Sexualita při chronické myeloidní leukémii. In Quo vadis, psychiatria? 1. vyd. Praha: Galen, 2008. s. 234-236. ISBN 978-80-7262-567-3. info
 • FOLBER, František, Daniela ŽÁČKOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Milan NAVRÁTIL, Zdeněk RÁČIL, Jan KAMELANDER, Dana DVOŘÁKOVÁ, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Má v léčbě akutní lymfoblastické leukemie dospělých místo i autologní transplantace krvetvorných buněk. Transfuze a hematologie dnes. Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2008, roč. 54, Suppl.1, s. 50-52. ISSN 1213-5763. info
 • MAYER, Jiří, Daniela ŽÁČKOVÁ, H. KLAMOVÁ a Michael DOUBEK. Léčba chronické myeloidní leukemie - méně běžný pohled na moderní postupy. Časopis lékařů českých. 2008, roč. 147, č. 4, s. 206-210. ISSN 0008-7335. info
 • ROHOŇ, P. a Daniela ŽÁČKOVÁ. Chronická myelocytová leukémia - od molekulovej patogenézy k cielenej liečbe. Onkologie. 2008, roč. 2, č. 3, s. 150-155. info
 • RÁČIL, Zdeněk, J. MAYER, Iva KOCMANOVÁ, B. WÁGNEROVÁ, J. WINTEROVÁ, F. FOLBER, M. LENGEROVÁ, M. MOULIS, D. ŽÁČKOVÁ, L. ŠMARDOVÁ, Andrea JANÍKOVÁ, M. NAVRÁTIL, D. DVOŘÁKOVÁ a J. VORLÍČEK. Invazivní aspergilové infekce u hematoonkologických nemocných: význam jednotlivých diagnostických metod, léčebných postupů a nástin finanční náročnosti léčby. Vnitřní lékařství. Brno: Ambit Media, a. s., 2008, roč. 54, č. 2, s. 157-168. ISSN 0042-773X. info
 • MAYER, Jiří, H. KLAMOVÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ, P. CETKOVSKÝ, Michael DOUBEK, J. MORAVCOVÁ, J. RULCOVÁ, K. MACHOVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ, Tomáš JURČEK, J. BŘEZINOVÁ, K. MICHALOVÁ, Z. ZEMANOVÁ a A. OLTOVÁ. Imatinib v první linii léčby nemocných s nově diagnostikovanou chronickou myeloidní leukemií v chronické fázi. Transfúze a hematologie dnes. Mladá fronta a.s., 2008, roč. 14, č. 4, s. 150-158. ISSN 1213-5763. info
 • DOUBEK, Michael, Daniela ŽÁČKOVÁ a Jiří MAYER. Dasatinib. Remedia. Remedia s.r.o., 2007, roč. 17, č. 2, s. 201-205, 206, 5 s. ISSN 0862-8947. URL info
 • MAYER, Jiří, H. KLAMOVÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ, Michael DOUBEK, Petr CETKOVSKÝ, Marta KREJČÍ a Dana DVOŘÁKOVÁ. Rezistence na imatinib a možnosti využití vyššího dávkování léku u pacientů s chronickou myeloidní leukemií. Transfúze a hematologie dnes. Mladá fronta a.s., 2007, roč. 13, č. 3, s. 133-141. ISSN 1213-5763. info
 • HÁJEK, Roman, D. ŽÁČKOVÁ, Tomáš BÜCHLER, Miroslav PENKA, E. KRAHULCOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, J. VINKLÁRKOVÁ, J. ADLER, E. JANOVSKÁ, Karel INDRÁK, E. FABER, M. DOUBEK, M. KLABUSAY, Alexandra OLTOVÁ, Petr KUGLÍK, L. BOURKOVÁ, L. DUŠEK, Iveta MARESCHOVÁ, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Treatment of chronic myeloid leukemia with autologous transplantation using peripheral blood stem cells or bone marrow cultured in IL-2 followed by IL-2, GM-CSF, and IFN-alpha administration. Medical oncology. United States: Humana Press Inc.,, 2003, roč. 20, č. 1, s. 69-76. ISSN 1357-0560. info
 • HÁJEK, Roman, Daniela ŽÁČKOVÁ, Miroslav PENKA a Jiří MAYER. Autologní transplantace s podáním interleukinu aktivovaného štěpu periferních kmenových buněk nemocných s chronickou myeloidní leukémií. Klinická onkologie. Brno: ApS s.r.o., 2000, roč. 13, č. 5, s. 159-166. ISSN 0862-495X. info
 • MAYER, Jiří, Daniela ŽÁČKOVÁ, Markéta KRAHULOVÁ, Ingrid VÁŠOVÁ, Miroslav TOMIŠKA, Zdeněk KRÁL, Eva KRAHULCOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Marta KREJČÍ, Martin KLABUSAY a Michael DOUBEK. Indukční léčba nemocných s akutní myeloidní leukémií protokolem ICE. Klinická onkologie. Brno, 1999, roč. 12, č. 3, s. 101-106. ISSN 0862-495X. info

1. 1. 2024

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info