prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

přednosta kliniky – Interní hematologická a onkologická klinika


telefon: 532 23 3643, 3603
e‑mail:
Základní údaje

Akademické a řídící funkce

Fakulta / Pracoviště MU Interní hematologická a onkologická klinikaLékařská fakulta
Pracovní zařazení Přednosta kliniky

Členství v akademických orgánech

Kolegium děkana Lékařská fakulta
Oborová komise Hematologie, Hematology
Oborová rada Oncology and Hematology, Onkologie a hematologie
Vědecká rada Lékařská fakulta

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU Interní hematologická a onkologická klinikaLékařská fakulta
Pracovní zařazení Profesor
telefon 532 23 3643, 3603
e-mail
Fakulta / Pracoviště MU Výzkumná skupina Šárky PospíšilovéStředoevropský technologický institut
Pracovní zařazení Profesor
e-mail

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 212
Interní informace Portál MU IS MU