prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

přednosta kliniky – Interní hematologická a onkologická klinika


korespondenční adresa:
Jihlavská 340/20, 625 00 Brno

telefon: 532 23 3643, 3603
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Lékařská fakulta
Obor řízení Vnitřní lékařství
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 18. 10. 2001
Datum ukončení řízení 1. 11. 2002
Přednáška pro odbornou veřejnost 17. 1. 2002
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof.MUDr.Jaroslav Malý,CSc. (UK - Lékařská fakulta Hradec Králové)
prof.MUDr.Karel Indrák,DrSc.. (UP Olomouc - lékařská fakulta)
prof. MUDr. Pavel Klener,DrSc. (UK - 1.Lékařská fakulta Praha)
prof. MUDr. Jan Starý, CSc. (UK Praha - 2.Lékařská fakulta)
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 16. 4. 2002

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info