doc. MUDr. Miloš Keřkovský, Ph.D.

docent – Klinika radiologie a nukleární medicíny


korespondenční adresa:
Jihlavská 340/20, 625 00 Brno

telefon: 532 23 2569
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Miloš Keřkovský, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Radiologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 20. 12. 2019
Datum ukončení řízení 1. 8. 2020
Habilitační práce (veřejná část) MR zobrazení tenzoru difuze centrálního nervového systému
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Josef Vymazal, DSc. (primář radiodiagnostického oddělení v nemocnici na Homolce, Praha)
prof. MUDr. Jiří Ferda, CSc. (přednosta Kliniky zobrazovacích metod LF UK Plzeň)
doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D., MBA (přednosta Radiodiagnostické klinika 1. LF UK a VFN)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 21. 5. 2020 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc. (Lékařská fakulta MU)
Členové prof. MUDr. Miroslav Heřman, CSc. (UP Olomouc - lékařská fakulta)
doc. MUDr. Hynek Mírka, Ph.D. (Klinika zobrazovacích metod LF UK Plzeň)
prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D. (Středoevropský technologický institut MU)
doc. MUDr. Kamil Zeleňák, PhD. (Přednosta kliniky: Rádiologická klinika, Univerzitná nemocnica, Martin)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 25. 6. 2020

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info