prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D.

přednosta kliniky – II. chirurgická klinika


korespondenční adresa:
Pekařská 664/53, 602 00 Brno

e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Lékařská fakulta
Obor řízení Chirurgie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 19. 6. 2003
Datum ukončení řízení 1. 12. 2003
Habilitační práce (veřejná část) Úloha pedálního bypassu při záchraně končetiny ohrožené kritickou ischemií
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. (Lékařská fakulta UK Plzeň)
doc. MUDr. Petr Němec, CSc. (Lékařská fakulta UP Olomouc)
Přednáška pro odbornou veřejnost 10. 10. 2003
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Jan Wechsler, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Jan Černý, CSc. (CKTCH Brno)
prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. (Lékařská fakulta UK Plzeň)
doc. MUDr. Petr Němec, CSc. (Lékařská fakulta UP Olomouc)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 23. 10. 2003
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Lékařská fakulta
Obor řízení Chirurgie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 14. 6. 2006
Datum ukončení řízení 5. 11. 2007
Přednáška pro odbornou veřejnost 18. 1. 2007
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Jan Wechsler, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Ladislav Třeška, DrSc. (UK- Lékařská fakulta Plzeň)
prof. MUDr. Miloslav Duda, DrSc. (UP Olomouc- Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Július Mazúch, DrSc. (UK - Lékařská fakkulta Martin)
prof. MUDr. Mária Frankovičová, CSc. (UPJŠ Košice - Lékařká fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 17. 1. 2007
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 6. 3. 2007

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info