MUDr. Štefánia Aulická, Ph.D.

zástupkyně přednosty kliniky pro vědu a výzkum – Klinika dětské neurologie


korespondenční adresa:
Černopolní 212/9, 662 63 Brno

sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Štefánia Aulická, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Neurologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení probíhající řízení
Datum zahájení řízení 4. 2. 2022
Habilitační práce (veřejná část) Biomarkers of epileptogenesis and pharmacoresistance in epilepsy
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D. (Fyziologický ústav Akademie věd ČR, Praha)
doc. MUDr. Martin Pail, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
doc. MUDr. Zdeněk Vojtěch, Ph.D., MBA (Neurologická klinika 3. LF UK a FNKV)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 24. 5. 2022 | Hodnocení Přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Blanka Adamová, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
Členové prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
doc. MUDr. Kateřina Menšíková, Ph.D. (Neurologická klinika FN Olomouc)
Assoc. Prof. Annamaria Vezzani, PhD (Department of Neuroscience, IRCCS-Mario Negri Institute for Pharmacological Research, Milano, Italy)
prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D. (Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, Praha)
Stanovisko komise Stanovisko Komise

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info