doc. MUDr. Eva Vlčková, Ph.D.

docentka – Neurologická klinika


korespondenční adresa:
Jihlavská 340/20, 625 00 Brno

telefon: 532 23 2368
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Eva Vlčková, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Neurologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení řízení zahájeno
Datum zahájení řízení 12. 6. 2024

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Eva Vlčková, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Neurologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 1. 11. 2018
Datum ukončení řízení 1. 7. 2019
Habilitační práce (veřejná část) Neuropatická bolest: současná klasifikace a diagnostika
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Egon Kurča, PhD. (Neurologická klinika JLF UK a UN Martin)
prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc. (3. lékařská fakulta Univerzita Karlova Praha)
prof. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc. (Neurologická klinika 3. LF University Karlovy Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 1. 3. 2019 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
Členové doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc. (Neurologická klinika Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Pardubice)
prof. MUDr. Jan Roth, CSc. (Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze)
doc. MUDr. Peter Špalek, PhD. (Centrum pre neuromuskulárne ochorenia Neurologická klinika SZU a UN Bratislava)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 23. 5. 2019

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info