doc. MUDr. Eva Vlčková, Ph.D.

docentka – Neurologická klinika


korespondenční adresa:
Jihlavská 340/20, 625 00 Brno

telefon: 532 23 2368
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • MUDr. Eva Vlčková Ph.D. Datum a místo narození: 6.6.1976, Brno Stav" vdaná, 2 děti
Pracoviště
 • Neurologická klinika LF MU a FN Brno, Jihlavská 20, 62500 Brno
Funkce na pracovišti
 • Odborná asistentka, zástupce přednosty kliniky pro vědu a výzkum
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2011: Ph.D. v rámci doktorského studia neurologie na LF MU Brno.
 • Téma práce: Komplexní diagnostika a etiologie neuropatie tenkých vláken.
 • Školitel: prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc., FCMA
 • Ocenění: Cena rektora MU za nejlepší dizertační práci 2000: MUDr. na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity Brno Studijní průměr: 1,00
 • Ocenění: Cena Rektora MU pro nejlepší absolventy magisterských studijních programů
Přehled zaměstnání
 • 2011 - dosud: CEITEC MU Brno. Zařazení: odborná asisentka
 • 2010 - dosud: Lékařská fakulta MU Brno. Zařazení: odborná asistentka
 • 2005- 2011: Lékařská fakulta MU Brno. Zařazení: vědecký a vývojový pracovník
 • 2000 - dosud: Neurologická klinika LF MU a FN Brno. Zařazení: lékař (zejména v rámci Neuromuskulárního centra), od r. 2015 zástupce přednosty kliniky pro vědu v výzkum.
Mimouniverzitní aktivity
 • Člen Mensa ČR (IQ 168) od 1994
Ocenění vědeckou komunitou
 • Ocenění: Cena rektora Masarykovy univerzity za vynikající dizertační práci (2012)
 • Cena České neurologické společnosti za vynikající originální práci roku 2009
 • Hennerova cena České neurologické společnosti pro mladé autory do 35 let za vynikající originální práci roku 2008
 • Cena rektora Masarykovy univerzity pro absolventy magisterských studijních programů (za Lékařskou fakultu) v r. 2000.
Vybrané publikace
 • VLČKOVÁ, Eva a Josef BEDNAŘÍK. Současný pohled na kontraindikace a komplikace elektromyografie. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Brno: Ambit Media, 2017, roč. 80, č. 1, s. 43-48. ISSN 1210-7859. info
 • KOVAĽOVÁ, Ivana, Magda HORÁKOVÁ, Eva VLČKOVÁ, Marek MICHALEC, Jana RAPUTOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Hodnocení rohovkové inervace pomocí konfokální mikroskopie. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Brno: Ambit Media, 2017, roč. 80, č. 1, s. 49-57. ISSN 1210-7859. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14735/amcsnn201749. info
 • VLČKOVÁ, Eva, Iva ŠROTOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Sympatická kožní odpověď v diagnostice neuropatie tenkých vláken. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016, roč. 79, č. 1, s. 52-60. ISSN 1210-7859. info
 • KOVAĽOVÁ, Ivana, Eva VLČKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Broadening the spectrum of controls for skin biopsy in painful neuropathies: spondylotic cervical myelopathy patients with painful feet. Brain and Behavior. Hoboken: John Wiley and Sons Inc., 2016, roč. 6, č. 3, s. 1-5. ISSN 2162-3279. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/brb3.444. info
 • ŠROTOVÁ, Iva, Eva VLČKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Autonomní dysfunkce a její dia gnostika u roztroušené sklerózy. Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016, roč. 79, č. 2, s. 188-198. ISSN 1210-7859. info
 • DIVIŠOVÁ, Šárka, Eva VLČKOVÁ, Iva ŠROTOVÁ, Soňa KINCOVÁ, M. SKORNA, Ladislav DUŠEK, Petr DUBOVÝ a Josef BEDNAŘÍK. Intraepidermal nerve-fibre density as a biomarker of the course of neuropathy in patients with Type2 diabetes mellitus. Diabetic Medicine. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2016, roč. 33, č. 5, s. 650-654. ISSN 0742-3071. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/dme.12890. info
 • VLČKOVÁ, Eva. Amyotrofická laterální skleróza. Neurologie pro praxi. Olomouc: Solen, 2016, roč. 17, č. 6, s. 362-365. ISSN 1213-1814. info
 • ŠKORŇA, Miroslav, Roman KOPÁČIK, Eva VLČKOVÁ, Blanka ADAMOVÁ, Milena KOŠŤÁLOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Small-nerve-fiber pathology in critical illness documented by serial skin biopsies. Muscle & nerve. New York: Wiley-Blackwell, 2015, roč. 52, č. 1, s. 28-33. ISSN 0148-639X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/mus.24489. info
 • ŠROTOVÁ, Iva, Eva VLČKOVÁ, Jana STRAKOVÁ, Soňa KINCOVÁ, Blanka ADAMOVÁ, Ladislav DUŠEK, Jiří JARKOVSKÝ a Josef BEDNAŘÍK. Validace české verze komplexního protokolu kvantitativního testování senzitivity. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 78, č. 4, s. 442-452. ISSN 1210-7859. info
 • ŠROTOVÁ, Iva, Eva VLČKOVÁ, Jana STRAKOVÁ, Soňa KINCOVÁ, Luděk RYBA, Ladislav DUŠEK, Blanka ADAMOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Validace české verze Neuropathic Pain Symp tom Inventory (NPSIcz). Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 78, č. 1, s. 45-56. ISSN 1210-7859. info
 • VLČKOVÁ, Eva a Iva ŠROTOVÁ. Vyšetření senzitivity. Česká a Slovenska neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2014, roč. 77, č. 4, s. 402-418. ISSN 1210-7859. info
 • DIVIŠOVÁ, Šárka, Petr DUBOVÝ, Eva VLČKOVÁ, Martin NĚMEC, Ilona KLUSÁKOVÁ, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Expression of growth-associated protein 43 in the skin nerve fibers of patients with type 2 diabetes mellitus. Journal of Neurological Sciences. Elsevier Science, 2012, roč. 315, 1-2, s. 60-63. ISSN 0022-510X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.jns.2011.11.038. URL info
 • DIVIŠOVÁ, Šárka, Eva VLČKOVÁ, Mária HNOJČÍKOVÁ, Martin NĚMEC, Petr DUBOVÝ, Blanka MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Vyšetření hustoty intraepidermálních nervových vláken z kožní biopsie – normativní data. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, roč. 75, č. 4, s. 455-459. ISSN 1210-7859. info
 • DIVIŠOVÁ, Šárka, Eva VLČKOVÁ, Mária HNOJČÍKOVÁ, Martin NĚMEC, Blanka MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Přístrojově asistované kvantitativní testování senzitivity - normativní data. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, roč. 75/108, č. 4, s. 444-453. ISSN 1210-7859. info
 • PRAKSOVÁ, Petra, Pavel ŠTOURAČ, Josef BEDNAŘÍK, Eva VLČKOVÁ, Zuzana MIKULKOVÁ a Jaroslav MICHÁLEK. Immunoregulatory T cells in multiple sclerosis and the effect of interferon beta and glatiramer acetate treatment on T cell subpopulations. Journal of the Neurological Sciences. Amserdam: Elsevier, 2012, roč. 319, 1-2, s. 18-23. ISSN 0022-510X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.jns.2012.05.036. Full Text info
 • DIVIŠOVÁ, Šárka, Eva VLČKOVÁ, Mária HNOJČÍKOVÁ, Miroslav ŠKORŇA, Martin NĚMEC, Petr DUBOVÝ, Ladislav DUŠEK, Jiří JARKOVSKÝ, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Prediabetes/early diabetes-associated neuropathy predominantly involves sensory small fibres. Journal of the Peripheral Nervous System. Hoboken, USA: WILEY-BLACKWELL, 2012, roč. 17, č. 3, s. 341-350. ISSN 1085-9489. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/j.1529-8027.2012.00420.x. URL info
 • DIVIŠOVÁ, Šárka, Eva VLČKOVÁ, Mária HNOJČÍKOVÁ, Martin NĚMEC, Petr DUBOVÝ, Ladislav DUŠEK, Jiří JARKOVSKÝ, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Validita a prediktivní hodnota skríningových testů u prediabetické a časné diabetické polyneuropatie. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, roč. 75, č. 5, s. 562-572. ISSN 1210-7859. info
 • VLČKOVÁ, Eva, Josef BEDNAŘÍK, Šárka BURŠOVÁ, Kateřina ŠAJGALÍKOVÁ a Lenka MLČÁKOVÁ. Spektrální analýza variability srdeční frekvence - normativní data. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2010, roč. 73/106, č. 6, s. 663-672. ISSN 1210-7859. info
 • SCHERENS, A., C. MAIER, I.S. HAUSSLEITER, P. SCHWENKREIS, Eva VLČKOVÁ, R. BARON a Claudia SOMMER. Painful or painless lower limb dysesthesias are highly predictive of peripheral neuropathy: Comparison of different diagnostic modalities. European Journal of Pain. London, England: Elsevier, 2009, roč. 12, č. 9, s. 1134-1139. ISSN 1532-2149. info
 • BEDNAŘÍK, Josef, Eva VLČKOVÁ, Šárka BURŠOVÁ, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Ladislav DUŠEK a Claudia SOMMER. Etiology of small-fiber neuropathy. Journal of the Peripheral Nervous System. USA: WILEY-BLACKWELL PUBLISHING, 2009, roč. 14, č. 3, s. 177-183. ISSN 1085-9489. info
 • VLČKOVÁ, Eva, Josef BEDNAŘÍK, Ladislav DUŠEK, Klaus TOYKA a Claudia SOMMER. Diagnostic validity of epidermal nerve fiber densities in painful sensory neuropathies. Muscle & Nerve. San Francisco, California: J. Wiley, 2008, roč. 37, č. 1, s. 50-60. ISSN 0148-639X. info
 • VLČKOVÁ, Eva, Josef BEDNAŘÍK, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ a C. SOMMER. Small-fibre involvement in diabetic patients with neuropathic foot pain. Diabetic Medicine. 2008, roč. 25, č. 6, s. 692-699. ISSN 0742-3071. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/j.1464-5491.2008.02446.x. info
 • BEDNAŘÍK, Josef, Petr VONDRÁČEK, Ladislav DUŠEK, Eva MORAVCOVÁ a Ivan ČUNDRLE. Risk factors for critical illness polyneuromyopathy. Journal of Neurology. Darmstadt: Steinkopff Verlag, 2005, roč. 252, č. 3, s. 343-351. ISSN 0340-5354. info

13. 4. 2019

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info