prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA

přednosta kliniky – Neurochirurgická klinika


korespondenční adresa:
Jihlavská 340/20, 625 00 Brno

telefon: 532 23 2884, 2190
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Lékařská fakulta
Obor řízení Chirurgie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 24. 10. 2002
Datum ukončení řízení 1. 5. 2003
Habilitační práce (veřejná část) Diagnostika a léčba poruch mozkové perfúze u pacientů po těžkém kraniocrebrálním poranění
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Danuše Táborská, DrSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. (UK - 1. Lékařská fakulta Praha)
doc. MUDr. Miroslav Galanda, CSc. (Fakultní nemocnice Banská Bystrica)
Přednáška pro odbornou veřejnost 11. 2. 2003
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Jan Wechsler, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové doc. MUDr. Jindřich Leypold, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
doc. MUDr. Ivan Čundrle, CSc. (Fakultní Nemocnice Brno)
prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. (1. Lékařská fakulta UK Praha, ÚVN Praha)
doc.MJDUr. Miroslav Galanda, CSc. (Fakultní nemocnice Banská Bystrica)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 20. 3. 2003
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Chirurgie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 18. 2. 2008
Datum ukončení řízení 2. 3. 2009
Přednáška pro odbornou veřejnost 16. 10. 2008
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Jan Wechsler, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. (1. Lékařská fakulta UK Praha, ÚVN Praha)
prof. MUDr. Juraj Šteňo, CSc. (LF UK Bratislava)
doc.MUDr.Jan Pachl, CSc. (3. Lékařská fakulta UK Praha)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 16. 10. 2008
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 9. 12. 2008

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info