doc. MUDr. Milan Kozák, Ph.D.

zástupce přednosty kliniky – Interní kardiologická klinika


korespondenční adresa:
Jihlavská 340/20, 625 00 Brno

telefon: 532 23 2452
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Milan Kozák, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Lékařská fakulta
Obor řízení Vnitřní lékařství
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 20. 4. 2006
Datum ukončení řízení 30. 11. 2006
Habilitační práce (veřejná část) Implantabilní kardiovertery defibrilátory v prevenci náhlé arytmické srdeční smrti
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Jiří Kvasnička, CSc. (UK - Lékařská fakulta Hradec Králové)
prof. MUDr. Jan Lukl, CSc. (UP Olomouc - Lékařská fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 3. 9. 2006
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Bořivoj Semrád, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Jiří Kvasnička, CSc. (UK - Lékařská fakulta Hradec Králové)
prof. MUDr. Jan Lukl, CSc. (UP - Lékařská fakulta Olomouc)
prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc. (IKEM Praha)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 23. 11. 2006

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info