prof. MUDr. Martin Klabusay, Ph.D.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Martin Klabusay, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Lékařská fakulta
Obor řízení Onkologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 13. 12. 2006
Datum ukončení řízení 1. 7. 2007
Habilitační práce (veřejná část) Flow cytometrie v klinické a experimentální hematoonkologii
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Jindřich Lokaj, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
doc.MUD.Tomáš Kozák, CSc. (FNKV Praha)
MUDr. Iuri Marinov, CSc. (Ústav hematologie a krevní transfuze Praha)
Přednáška pro odbornou veřejnost 5. 3. 2007
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Jindřich Lokaj, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
doc. MUDr. Tomáš Kozák, CSc. (FNKV Praha)
prof.MUDr. Tomáš Eckschlager, CSc. (UK - 2. lékařská fakulta Praha)
MUDr. Pavel Žák, Ph.D. (UK - Lékařská fakulta Hradec Králové)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 31. 5. 2007
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Martin Klabusay, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Onkologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení řízení zastaveno
Datum zahájení řízení 14. 9. 2010
Datum ukončení řízení 17. 2. 2011
Přednáška pro odbornou veřejnost 17. 2. 2011
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Tomáš Eckschlager, CSc. (UK Praha - 2. lékařská fakulta)
prof. MUDr. Marek Trněný, CSc. (UK Praha - 1. lékařská fakulta)
prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc. (UP Olomouc - Lékařská fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 17. 2. 2011

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info