prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D.

přednosta kliniky – Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny


korespondenční adresa:
Jihlavská 340/20, 625 00 Brno

telefon: 532 23 3847, 3801
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Roman Gál, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Masarykova univerzita v Brně-Lékařská fakulta
Obor řízení Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 24. 3. 2005
Datum ukončení řízení 1. 1. 2006
Habilitační práce (veřejná část) Současné možnosti použití řízené hypotermie jako neuroprotektivní metody v neurochirurgii a neurotraumatologii
Oponenti habilitační práce prof.MUDr. Danuše Táborská, DrSc. (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně)
doc.MUDr.Jiří Náhlovský,CSc. (Lékařská fakulta UK Hradec Králové)
doc.MUDr.Jan Pachl, CSc. (3. Lékařská fakulta UK Praha)
Přednáška pro odbornou veřejnost 27. 4. 2005
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Vladimír Smrčka, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
doc.MUDr.Ivan Chytra,CSc. (UK- Lékařská fakulta Plzeň)
doc.MUDr.Jiří Náhlovský, CSc. (UK- Lékařská fakulta Hradec Králové)
doc.MUDr.Jiří Bonaventura,CSc. (Nemocnice Nové Město na Mor.)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 19. 5. 2005
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Roman Gál, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 16. 10. 2008
Datum ukončení řízení 18. 9. 2009
Přednáška pro odbornou veřejnost 19. 2. 2009
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Danuše Táborská, DrSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Jan Pachl, CSc. (UK Praha - 3. lékařská fakulta)
doc. MUDr. Jiří Náhlovský, CSc. (UK Hradec Králové, Lékařská fakulta)
doc. MUdr. Stříteský Martin, CSc. (UK Praha - 1.lékařská fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 19. 2. 2009
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 10. 3. 2009

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info