doc. MUDr. Roman Panovský, Ph.D.

docent – I. interní kardioangiologická klinika


korespondenční adresa:
Pekařská 664/53, 602 00 Brno

e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Roman Panovský, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Vnitřní lékařství
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 14. 4. 2015
Datum ukončení řízení 1. 2. 2016
Habilitační práce (veřejná část) Aerobní trénink nemocných s chronickou ischemickou chorobou srdeční a jeho vliv na systolickou a diastolickou funkci levé komoryy, toleranci zátěže a prognózu nemocných
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Lubomír Elbl, CSc. (Kardiologická ambulance, Brno Lesná)
doc. MUDr. Dan Marek, Ph.D. (LF UP Olomouc)
prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D. (UP-Lékařská fakulta Olomouc)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 25. 6. 2015 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Tomáš Paleček, PhD. (UK - 1.lékařská fakulta Praha)
prof. MUDr. Martin Hutyra, Ph.D., FESC (FN Olomouc)
prof. MUDr. Filip Málek, Ph.D., MBA (FN Na Homolce, Praha)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 17. 12. 2015

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info