doc. MUDr. Petr Vondráček, Ph.D.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Petr Vondráček, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Neurologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 10. 12. 2007
Datum ukončení řízení 1. 6. 2008
Habilitační práce (veřejná část)
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Zdeněk Kadaňka, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof.MUDr.Soňa Nevšímalová, CSc. (UK - 1. Lékařská fakulta)
prof.MUDr.Zdeněk Ambler, CSc. (KU - Lékařská fakulta Plzeň)
doc. MUDr. Pavel Seeman, Ph.D. (2. LF UK Praha)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 24. 4. 2008

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info