prof. MUDr. Blanka Adamová, Ph.D.

přednostka kliniky – Neurologická klinika


korespondenční adresa:
Jihlavská 340/20, 625 00 Brno

telefon: 532 23 2501
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Blanka Adamová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení CEITEC
Obor řízení Neurologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 7. 10. 2014
Datum ukončení řízení 1. 6. 2015
Habilitační práce (veřejná část) Neurologické aspekty lumbální spinální stenózy - diagnostika a dlouhodobý vývoj
Oponenti habilitační práce doc. MUDr. Richard Chaloupka, CSc. (Lékařská fakulta)
doc. MUDr. Eduard Ehler, CSc. (Univerzita Pardubice)
prof. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc. (3, LF UK Praha)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 13. 2. 2015 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
doc. MUDr. Eduard Ehler, CSc. (Univerzita Pardubice)
prof. MUDr. Petr Suchomel, Ph.D. (Nemocnice Liberec)
prof. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc. (3. LF UK Praha)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 19. 3. 2015
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Blanka Adamová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Neurologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 30. 4. 2020
Datum ukončení řízení 15. 12. 2021
Přednáška pro odbornou veřejnost 15. 9. 2020 | Hodnocení přednášky
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
Členové prof. MUDr. Egon Kurča, PhD. (Neurologická klinika Univerzity Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine)
doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc. (Neurologická klinika, Pardubická krajská nemocnice a Fakulta zdravotnických studií, Univerzity Pardubice)
prof. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc. (Neurologická klinika 3. LF University Karlovy Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze)
prof. Jiří Dvořák, MD (Schulthess Klinik)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 28. 1. 2021
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 1. 6. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info