doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D.

zástupkyně přednosty ústavu – Ústav lékařské psychologie a psychosomatiky


kancelář: bud. A19/132
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 8189
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Obecná psychologie
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 5. 12. 2013
Datum ukončení řízení 1. 6. 2014
Habilitační práce (veřejná část) Průvodce pozitivní psychologií. Nové přístupy, aktuální poznatky, praktické aplikace
Oponenti habilitační práce doc. PhDr. František Baumgartner, CSc. (Akademie věd ČR)
doc. PhDr. Bohumil Koukola, CSc. (Ostravská univerzita v Ostravě)
doc. PhDr. Lubomír Vašina, CSc. (Masarykova univerzita)
Přednáška pro odbornou veřejnost 3. 2. 2014
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc. (Masarykova univerzita)
Členové prof. PhDr. Vladimír Kebza, CSc. (Státní zdravotní ústav)
doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. (Univerzita Karlova v Praze)
doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc. (Univerzita Palackého v Olomouci)
doc. PhDr. Lubomír Vašina, CSc. (Masarykova univerzita)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 27. 3. 2014

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info