Mgr. Robert Vysoký, Ph.D.

odborný asistent – Katedra pohybových aktivit a zdraví


kancelář: bud. E34/217
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7190
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Robert Vysoký, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta sportovních studií
Obor řízení Kinantropologie
Fakulta zajišťující řízení Fakulta sportovních studií
Stav řízení probíhající řízení
Datum zahájení řízení 30. 6. 2022
Habilitační práce (veřejná část) Rehabilitace a preskripce pohybové aktivity u kardiovaskulárních a vybraných interních onemocnění
Důvod pro omezení zveřejnění práce: Porušení autorských práv vydavatele.
Oponenti habilitační práce doc. PhDr. Kamila Řasová, Ph.D. (Klinika rehabilitačního lékařství, UK Praha)
prof. MUDr. Mgr. Jiří Pařenica, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
doc. MUDr. Dalibor Pastucha, Ph.D., MBA (FN Ostrava, LF Ostravská univerzita)
Posudky oponentů Posudek oponenta
Přednáška pro odbornou veřejnost 21. 4. 2023 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc. (Lékařská fakulta MU)
Členové doc. PaedDr. Emanuel Hurych, Ph.D. (Fakulta sportovních studií MU)
doc. PhDr. Renata Malátová, Ph.D. (Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
prof. MUDr. Dagmar Horáková, Ph.D. (Univerzita Palackého Olomou, Lékařská fakulta)
Andrew Maiorana, PhD (Univerzita Curtin)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info