prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc.

přednosta kliniky – Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace


korespondenční adresa:
Pekařská 664/53, 602 00 Brno

e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Petr Dobšák, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Lékařská fakulta
Obor řízení Patologická fyziologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 19. 2. 2004
Datum ukončení řízení 1. 5. 2004
Habilitační práce (veřejná část)
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Bohumil Fišer, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof.MUDr. Ján Hanáček, CSc. (JLF UK Martin)
prof. MUDr. Lubor Vokrouhlický, DrSc. (VÚFB Praha)
Přednáška pro odbornou veřejnost 21. 4. 2004
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Nataša Honzíková, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Jarmila Siegelová,DrSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Jan Černý, CSc. (CKTCH Brno)
prof.MUDr. Kamil Javorka, DrSc. (JLF UK Martin)
prof. MUDr. Miloš Tatár, CSc. (JLF UK Martin)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 22. 4. 2004
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Petr Dobšák, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Lékařská fakulta
Obor řízení Patologická fyziologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 25. 10. 2006
Datum ukončení řízení 5. 11. 2007
Přednáška pro odbornou veřejnost 22. 3. 2007
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Nataša Honzíková, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Kamil Javorka, DrSc. (UK Martin - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Miloš Tatár, CSc. (UK Martin - Lékařská fakulta)
pro. MUDr. Lubomír Vokrouhlický, DrSc. (VUFB Praha)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 22. 3. 2007
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 29. 5. 2007

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info