MUDr. Marek Joukal, Ph.D.

přednosta ústavu – Anatomický ústav


kancelář: bud. F01B2/107
Kamenice 126/3
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 1333
e‑mail:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Marek Joukal, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Anatomie, histologie a embryologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení habilitační komise navrhla jmenování
Datum zahájení řízení 1. 2. 2021
Habilitační práce (veřejná část) Nerve injury induced neuropathic pain and spread of inflammatory response to remote structures of the nervous system
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Jaroslav Mokrý, Ph.D. (LF UK Hradec Králové)
prof. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D. (Ústav histologie a embryologie LF UK v Plzni)
prof. RNDr. Ivan Varga, PhD. et PhD (Ústav histológie a embryológie, Lekárska fakulta, Univerzity Komenského v Bratislave)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 20. 4. 2021 | Hodnocení Přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
Členové doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc. (Lékařská fakulta MU)
prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D. (2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova)
prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. (1. LF UK Praha - Anatomický ústav)
prof. Lars Klimaschewski, MD PhD (Mediziniche Universität Innsbruck, Institute of Neuroanatomy)
Stanovisko komise Stanovisko Komise

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Marek Joukal, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Anatomie, histologie a embryologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení zpětvzetí návrhu uchazečem
Datum zahájení řízení 13. 5. 2019
Datum ukončení řízení 5. 1. 2021
Habilitační práce (veřejná část) Nerve injury induced neuropathic pain and spread of inflammatory response to remote structures of the nervous system

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info