doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.

zástupkyně přednosty kliniky pro školství – Klinika dětské neurologie


korespondenční adresa:
Černopolní 212/9, 662 63 Brno

telefon: 532 23 4911, 4996
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Neurologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 16. 10. 2008
Datum ukončení řízení 1. 2. 2009
Habilitační práce (veřejná část) Vliv epilepsie a/nebo epileptiformní aktivity v EEG na klinické projevy a tíži autismu
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc. (1.LF UK Praha)
doc.MUDr.Pavol Sýkora, CSc, (Dětská fakultní nemocnice Bratislava)
doc.MUDr. Vladimír Komárek (UK Praha - 2. Lékařská fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 24. 11. 2008
Složení habilitační komise
Předseda prof.MUDr. Milan Brázdil,Ph.D. (LF MU, Brno)
Členové prof. MUDr.Josef Bednařík,CSc. (LF MU, Brno)
doc.MUdr. Vladimír Komárek, CSc. (2.LF UK Praha)
doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc. (Dětská fakultní nemocnice Bratislava)
doc.PharmDr.Hana Kubová,DrSc. (FÚ AV ČR Praha)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 18. 12. 2008

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info