prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.

vedoucí výzkumné skupiny senior – Výzkumná skupina Ireny Rektorové


korespondenční adresa:
Pekařská 664/53, 602 00 Brno

kancelář: bud. E35/1S055
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7825
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Neurologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 14. 1. 2008
Datum ukončení řízení 1. 6. 2008
Habilitační práce (veřejná část) Mechanismy vzniku a terapeutické ovlivnění motorických a nemotorických symptomů Parkinsonovy nemoci
Oponenti habilitační práce doc. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D. (3.LF UK, Psychiatrické centrum Praha)
doc. MUDr. Jan Roth, CSc. (1.LF UK Praha)
prof.MUDr. Evžen Růžička, DrSc. (1.LF UK Praha)
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D. (Společná pracoviště s FN U Sv.Anny)
prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. (UK Praha - 1. Lékařská fakulta)
doc. MUDr. Jan Roth, CSc. (1.LF UK Praha)
doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc. (Nemocnice Pardubice)
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení CEITEC
Obor řízení Neurologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 12. 1. 2012
Datum ukončení řízení 16. 11. 2012
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. (Společná pracoviště s FN U Sv.Anny)
doc. MUDr. E. Kurča, CSc. (Neurologická klinika FN Martin)
prof.MUDr. Evžen Růžička, DrSc. (1.LF UK Praha)
doc. MUDr. Jan Roth, CSc. (1.LF UK Praha)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 15. 3. 2012
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 22. 5. 2012

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info