doc. Mgr. Jan Křivánek, Ph.D.

vedoucí výzkumné skupiny – Výzkumná skupina Jana Křivánka: Dental Development and Regeneration


korespondenční adresa:
Kamenice 753/5, 625 00 Brno

kancelář: bud. F01B1/219
Kamenice 126/3
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5112
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Jan Křivánek, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Anatomie, histologie a embryologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 11. 5. 2022
Datum ukončení řízení 1. 4. 2023
Habilitační práce (veřejná část) Kontinuálně rostoucí řezáky a morfogeneze zubu
Oponenti habilitační práce doc. RNDr. Ing. Vladimír Krylov, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy)
doc. MUDr. Jakub Suchánek, Ph.D. (Stomatologická klinika LF UK a FN v Hradci Králové)
doc. MUDr. Tomáš Kučera, Ph.D. (Ústav histologie a embryologie 1. LF UK)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 8. 12. 2022 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Petr Dubový, CSc. (Lékařská fakulta MU)
Členové doc. MUDr. Marek Joukal, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
prof. MUDr. Jaroslav Mokrý, Ph.D. (Ústav histologie a embryologie LF UK Hradec Králové)
doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D. (Anatomický ústav 1. LF UK Praha)
doc. MVDr. Dr.med.vet. Kirsti Witter, Ph.D. (Institute of Morphology, Department of Pathobiology, University of Veterinary Medicine Vienna, Austria)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 23. 2. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info