doc. MUDr. Lenka Vargová, Ph.D.

docentka – Anatomický ústav


korespondenční adresa:
Kamenice 753/5, 625 00 Brno

kancelář: bud. F01B2/150
Kamenice 126/3
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 2879
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Lenka Vargová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Antropologie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 8. 1. 2018
Datum ukončení řízení 1. 8. 2018
Habilitační práce (veřejná část) Přínos paleopatologických výzkumů pro biologické a humanitní vědy
Oponenti habilitační práce prof. RNDr. Ivan Bernasovský, DrSc. (Prešovská univerzita)
doc. MVDr. Václav Páral, Ph.D. (Veterinární a farmaceutická univerzita Brno)
prof. PhDr. Josef Unger, CSc. (Přírodovědecká fakulta MU)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 10. 5. 2018 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc. (Přírodovědecká fakulta MU)
Členové doc. RNDr. Radoslav Beňuš, Ph.D. (Univerzita Komenského v Bratislavě)
doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta MU)
doc. MUDr. Stanislav Laichman, CSc. (LF UP Olomouc)
doc. Mgr. Martina Cichá, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 30. 5. 2018

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info