doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. phil.

přednosta ústavu – Ústav lékařské etiky


kancelář: bud. C15/331
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4913
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Josef Kuře, Dr. phil.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Sociální lékařství
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 20. 11. 2008
Datum ukončení řízení 1. 7. 2009
Habilitační práce (veřejná část) Prospektivní bioetika. Studie ke konceptu etiky pro období rozvoje biomedicínských technologií
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Ivan Gladkij, CSc. (UP Olomouc - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Syka Josef, DrSc. (AV ČR - Ústav experimentální medicíny)
prof. Petříček Miroslav, Dr. (UK Praha - Flozofická fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 5. 5. 2009
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Jan Holčík, DrSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové doc. MUDr. Zavázalová Helena, CSc. (UK - Lékařská fakulta Plzeň)
prof. MUDr. Gladkij Ivan, CSc. (UP Olomouc - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Syka Josef, DrSc. (AV ČR - Ústav experimentální medicíny)
doc. PhDr. Petrů Marek, Ph.D. (UP Olomouc - Filosofická fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 28. 5. 2009

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info