prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

přednosta kliniky – Klinika radiační onkologie


korespondenční adresa:
Žlutý kopec 534/7, 656 53 Brno

e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Lékařská fakulta
Obor řízení Radiologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 23. 9. 2002
Datum ukončení řízení 1. 5. 2003
Habilitační práce (veřejná část) Radioterapie kraniospinální osy v pediatrii
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D. (MU - Lékařská fakulta)
doc.MUDr. Luboš Petruželka,CSc. (UK - 1. Lékařská fakulta Praha)
doc.MUDr. Jiří Petera, CSc. (UK - Lékařská fakulta Hradec Králové)
Přednáška pro odbornou veřejnost 13. 3. 2003
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Karel Benda, DrSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové doc. MUDr. Jaroslav Procházka, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
doc.MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. (Fakultní Thomayerova nemocnice Praha)
doc. MUDr. Luboš Petruželka, Csc. (UK - 1. Lékařská fakulta - Praha)
doc.MUDr. Jiří Petera, Ph.D. (UK - Lékařská fakulta Hradec Králové)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 20. 3. 2003
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Onkologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 24. 9. 2007
Datum ukončení řízení 20. 5. 2008
Přednáška pro odbornou veřejnost 13. 12. 2007
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Macháček Jindřich, CSc. (LF UP Olomouc)
doc. MUDr. Bolješíková Elena, CSc. (Onkologický ústav Sv. Alžběty, Bratislava)
prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D. (LF UK Hradec Králové)
prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. (Masarykův onkologický ústav)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 13. 12. 2007
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 11. 3. 2008

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info