doc. MUDr. Michal Mašek, CSc.

docent – Klinika úrazové chirurgie


korespondenční adresa:
Jihlavská 340/20, 625 00 Brno

telefon: 532 23 2472
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Michal Mašek, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Lékařská fakulta
Obor řízení Anatomie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 28. 2. 2002
Datum ukončení řízení 1. 8. 2002
Habilitační práce (veřejná část) Optimalizace chirurgické léčby zlomenin horního konce stehenní kosti
Oponenti habilitační práce doc. MUDr. Pavel Janíček, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Jaroslav Michek, DrSc. (Úrazová nemocnice Brno)
prof. MUDr. Miroslav Zeman, DrSc. (KU-1. lékařská fakulta Praha)
Přednáška pro odbornou veřejnost 20. 5. 2002
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Jan Černý, CSc. (CKTCH Brno)
Členové doc. MUDr. Jindřich Leypold, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
doc. MUDr. Pavel Janíček, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Miroslav Zeman, DrSc. (KU - 1.Lékařská fakulta Praha)
doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc. (FNsP Ostrava-Poruba)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 20. 6. 2002

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info