prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc.


e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Lékařská fakulta
Obor řízení Chirurgie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 22. 11. 2001
Datum ukončení řízení 1. 5. 2003
Přednáška pro odbornou veřejnost 18. 4. 2002
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Jan Wechsler, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Otto Vlach, DrSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof.MUDr.Miroslav Zeman, DrSc. (UK - 1. Lékařská fakulta Praha)
prof.MUDr.Michal Dlouhý, CSc. (UP - Lékařská fakulta Olomouc)
prof.MUDr. Zbyněk Vobořil, DrSc. (UK - Lékařská fakulta Bratislava)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 18. 4. 2002
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 22. 10. 2002

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info