prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Lékařská fakulta
Obor řízení Vnitřní lékařství
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 22. 2. 2001
Datum ukončení řízení 1. 7. 2001
Habilitační práce (veřejná část) Léčba mnohočetného myelomu
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Vladimír Ščudla,CSc. (UP - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Karel Indrák,DrSc. (UP - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Jaroslav Malý,CSc. (UK - Lékařská fakulta Hradec Králové)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 21. 6. 2001
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Lékařská fakulta
Obor řízení Onkologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 18. 4. 2005
Datum ukončení řízení 2. 5. 2006
Přednáška pro odbornou veřejnost 20. 10. 2005
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof.MUDr.Karel Indrák, DrSc. (PU - Lékařská fakulta Olomouc)
prof.MUDr.Vlastimil Ščudla,CSc. (PU - Lékařská fakulta Olomouc)
prof.MUDr.Jaroslav Malý,CSc. (UK- Lékařská fakulta Hradec Králové)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 20. 9. 2005
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 6. 12. 2005

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info