doc. MUDr. Petr Němec, CSc., MBA

přednosta kliniky – Klinika kardiovaskulární a transplantační chirurgie


korespondenční adresa:
Pekařská 664/53, 602 00 Brno

e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Petr Němec, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení CKTCH Brno
Obor řízení Chirurgie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 18. 10. 2001
Datum ukončení řízení 1. 2. 2002
Habilitační práce (veřejná část) Mechanická srdeční podpora při akutním selhání po srdeční operaci
Oponenti habilitační práce prof.MUDr.Jan Dominik,CSc. (UK - Lékařská fakulta Hradec Králové)
prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
doc.MUDr.Tomáš Honěk,CSc. (FN Motol, Praha)
Přednáška pro odbornou veřejnost 19. 12. 2001
Složení habilitační komise
Předseda prof.MUDr.Jan Černý,CSc. (CKTCH Brno)
Členové prof. MUDr. Bořivoj Semrád, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof.MUDr. Jan Dominik,CSc. (UK - Lékařská fakulta Hradec Králové)
doc.MUDr.Jan Tošovský, CSc. (Ostravská univerzita)
prof.MUDr.Ivan Vaněk,DrSc. (UK - 1. Lékařská fakulta Praha)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 17. 1. 2002

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info