prof. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D.

profesor – I. neurologická klinika


korespondenční adresa:
Pekařská 664/53, 602 00 Brno

e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Robert Mikulík, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Neurologická klinika FN u sv.Anny, Brno
Obor řízení Neurologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 14. 9. 2010
Datum ukončení řízení 1. 9. 2011
Habilitační práce (veřejná část) Trombolýza mozkového infarktu. Překonání limitací této léčby
Přednáška pro odbornou veřejnost 5. 4. 2011
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc. (3. LF UK Praha)
Členové doc. MUDr. Jiří Bauer, CSc. (1.LF UK Praha)
doc. MUdr. Martin Bojar, CSc. (2. LF UK Praha)
doc. MUDr. Roman Herzig, Ph.D. (Lékařská fakulta UP Olomouc)
doc. MUdr. Zbyněk Kalita, CSc. (Baťova nemocnice Zlín)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 19. 5. 2011
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Neurologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 18. 5. 2017
Datum ukončení řízení 5. 12. 2018
Přednáška pro odbornou veřejnost 14. 11. 2017 | Hodnocení přednášky
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Zdeněk Kadaňka, CSc. (Lékařská fakulta MU)
Členové prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc. (Lékařská fakulta MU)
prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc. (3. LF UK Praha)
doc. MUDr. Jiří Bauer, CSc. (1. LF UK a VFN)
prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D. (LF UK a FN Hradec Králové)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 18. 1. 2018
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 3. 4. 2018

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info