prof. MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D.

profesor – Psychiatrická klinika


korespondenční adresa:
Jihlavská 340/20, 625 00 Brno

telefon: 532 23 2055
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • prof. MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D.
Pracoviště
 • Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
 • Jihlavská 20
 • 625 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • profesor
 • vedoucí lékař
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2005: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, obor Všeobecné lékařství, titul MUDr.
 • 2007: Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Mezinárodní teritoriální studia, obory Mezinárodní vztahy a evropská studia a Politologie, titul Bc.
 • 2010: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, obor Psychiatrie, titul Ph.D.
 • 2010: Odborná způsobilost z psychiatrie
 • 2012: Zvláštní odborná způsobilost z gerontopsychiatrie
 • 2017: Habilitace z psychiatrie (téma habilitační práce Využití transkraniální magnetické stimulace ve výzkumu a terapii depresivní poruchy a schizofrenie)
 • 2022: Jmenování profesorem psychiatrie
Přehled zaměstnání
 • Od roku 2005 zaměstnán na Psychiatrické klinice LF MU a FN Brno
Pedagogická činnost
 • Od roku 2008 do roku 2010 asistent na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity
 • Od roku 2011 do roku 2017 odborný asistent ve Středoevropském technologickém institutu (CEITEC-MU)
 • Od roku 2011 do roku 2017 odborný asistent na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity
 • Od roku 2018 do roku 2019 docent ve Středoevropském technologickém institutu (CEITEC-MU)
 • Od roku 2018 do roku 2022 docent na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity
 • Od roku 2020 do roku 2022 docent na Farmaceutické fakultě Masarykovy univerzity
 • Od roku 2022 profesor na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity
 • Od roku 2022 profesor na Farmaceutické fakultě Masarykovy univerzity
Vědeckovýzkumná činnost
 • Aplikace repetitivní transkraniální magnetické stimulace a dalších neurostimulačních metod v psychiatrii
 • Výzkum a terapie farmakorezistentních psychotických onemocnění
 • Výzkum a terapie prvních epizod psychotických onemocnění
Universitní aktivity
 • Školitel postgraduálního studia v oboru Psychiatrie a Psychiatrie (angl.)
 • Člen Oborové komise Psychiatrie a Psychiatry LF MU
 • Člen Etické komise pro výzkum (EKV) Masarykovy univerzity (2015-dosud)
Mimouniversitní aktivity
 • Člen Akreditační komise Ministerstva zdravotnictví ČR pro obor gerontopsychiatrie (2016-2018)
 • Předseda Sekce biologické psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP (2017-dosud)
 • Člen Revizní komise České neuropsychofarmakologické společnosti (2017-2021)
 • Člen výboru České neuropsychofarmakologické společnosti (2021-dosud)
 • Člen výboru Společnosti pro biologickou psychiatrii (2013-dosud), vědecký tajemník SBP (2017-2021), budoucí předseda (president elect) (2021-dosud)
 • Člen European College of Neuropsychopharmacology (ECNP)
 • Člen Oborové rady Psychiatrie Lékařské fakulty UK v Hradci Králové
 • Člen Oborové rady Psychiatrie Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Ocenění vědeckou komunitou
 • Člen redakční rady České a slovenské psychiatrie (2022-dosud) a Psychiatrie pro praxi (2022-dosud)
Vybrané publikace
 • USTOHAL, Libor. Transcranial Magnetic Stimulation in Neuropsychiatry. první. Londýn: IntechOpen Limited. 150 s. ISBN 978-1-78923-650-7. doi:10.5772/intechopen.69368. 2018. info
 • USTOHAL, Libor, N. HLAVACOVA, Michaela MAYEROVÁ, Eva ČEŠKOVÁ a D. JEZOVA. Aldosterone and aldosterone/cortisol ratio is higher in serum of long-term compared to first episode schizophrenia patients: A pilot study. Journal of Psychiatric Research. OXFORD: Elsevier, roč. 104, SEP 2018, s. 46-49. ISSN 0022-3956. doi:10.1016/j.jpsychires.2018.06.012. 2018. info
 • USTOHAL, Libor, Michaela MAYEROVÁ, Veronika HUBLOVÁ, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Eva ČEŠKOVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. Risperidone increases the cortical silent period in drug-naive patients with first-episode schizophrenia: A transcranial magnetic stimulation study. Journal of Psychopharmacology. London, UK: SAGE Publications, roč. 31, č. 4, s. 500-504. ISSN 0269-8811. doi:10.1177/0269881116662650. 2017. URL info

22. 9. 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info