doc. MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D.


telefon: 532 23 2055
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • doc. MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D.
Pracoviště
 • Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
 • Jihlavská 20
 • 625 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • docent
 • vedoucí lékař
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2005: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, obor Všeobecné lékařství, titul MUDr.
 • 2007: Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Mezinárodní teritoriální studia, obory Mezinárodní vztahy a evropská studia a Politologie, titul Bc.
 • 2010: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, obor Psychiatrie, titul Ph.D.
 • 2010: Odborná způsobilost z psychiatrie
 • 2012: Zvláštní odborná způsobilost z gerontopsychiatrie
 • 2017: Habilitace z psychiatrie (téma habilitační práce Využití transkraniální magnetické stimulace ve výzkumu a terapii depresivní poruchy a schizofrenie)
Přehled zaměstnání
 • Od roku 2005 zaměstnán na Psychiatrické klinice LF MU a FN Brno
Pedagogická činnost
 • Od roku 2008 do roku 2010 asistent na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity
 • Od roku 2011 do roku 2017 odborný asistent ve Středoevropském technologickém institutu (CEITEC-MU)
 • Od roku 2011 do roku 2017 odborný asistent na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity
 • Od roku 2018 docent ve Středoevropském technologickém institutu (CEITEC-MU)
 • Od roku 2018 docent na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity
Vědeckovýzkumná činnost
 • Aplikace repetitivní transkraniální magnetické stimulace a dalších neurostimulačních metod v psychiatrii
 • Výzkum a terapie farmakorezistentních psychotických onemocnění
 • Výzkum a terapie prvních epizod psychotických onemocnění
Universitní aktivity
 • Školitel postgraduálního studia v oboru Psychiatrie
 • Člen Etické komise pro výzkum (EKV) Masarykovy univerzity (2015-dosud)
Mimouniversitní aktivity
 • Člen Akreditační komise Ministerstva zdravotnictví ČR pro obor gerontopsychiatrie (2016-dosud)
 • Předseda Sekce biologické psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP (2017-dosud)
 • Člen Revizní komise České neuropsychofarmakologické společnosti (2017-dosud)
 • Člen výboru Společnosti pro biologickou psychiatrii (2013-dosud), vědecký tajemník SBP (2017-dosud)
 • Přidružený člen European College of Neuropsychopharmacology (ECNP)
Vybrané publikace
 • OBDRŽÁLKOVÁ, Marie a Libor USTOHAL. Kortizol a aldosteron jako stresové hormony u schizofrenie. Česká a slovenská psychiatrie, Galén, 2019, roč. 115, č. 5, s. 232-236. ISSN 1212-0383. URL info
 • USTOHAL, Libor. Transcranial Magnetic Stimulation in Neuropsychiatry. první. Londýn: IntechOpen Limited, 2018. 150 s. ISBN 978-1-78923-650-7. doi:10.5772/intechopen.69368. info

2. 1. 2018