prof. MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D.

profesor – Psychiatrická klinika


korespondenční adresa:
Jihlavská 340/20, 625 00 Brno

telefon: 532 23 2055
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Psychiatrie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 2. 2. 2017
Datum ukončení řízení 1. 1. 2018
Habilitační práce (veřejná část) Využití transkraniální magnetické stimulace ve výzkumu a terapii depresivní poruchy a schizofrenie
Oponenti habilitační práce doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D. (Univerzita Karlova)
prof. MUDr. Klára Látalová, Ph.D. (Psychiatrická klinika LF UP a FN Olomouc)
prof. MUDr. Ján Pečeňák, CSc. (Univerzita Komenského v Bratislavě)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 8. 9. 2017 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D. (Psychiatrická klinika LF UK a FN Hradec Králové)
Členové prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc. (Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK a FN Praha Motol)
prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Ivana Drtílková, CSc. (Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno)
prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. (Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 16. 11. 2017
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Psychiatrie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 16. 12. 2020
Datum ukončení řízení 7. 6. 2022
Přednáška pro odbornou veřejnost 28. 5. 2021 | Hodnocení přednášky
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Klára Látalová, Ph.D. (Klinika psychiatrie LF UP a FN Olomouc)
Členové doc. MUDr. Dana Končelíková, Ph.D. (Klinika psychiatrie LF UP a FN Olomouc)
prof. MUDr. Jan Mareš, Ph.D., MBA (Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc)
prof. MUDr. Jan Roth, CSc. (Neurologická klinika 1. LF UK a VFN)
Prof. Dr.h.c.mult. Dr.med. Siegfried Kasper (Medical University of Vienna, Center for Brain Research Department of Molecular Neuroscience, Vienna, Austria)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 24. 6. 2021
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 23. 11. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info