prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc.

přednosta ústavu – Ústav klinické imunologie a alergologie


korespondenční adresa:
Pekařská 664/53, 602 00 Brno

e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Lékařská fakulta
Obor řízení Lékařská imunologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 21. 6. 2001
Datum ukončení řízení 15. 5. 2002
Přednáška pro odbornou veřejnost 22. 11. 2001
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Jindřich Lokaj, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof.MUDr. Zbyněk Hrnčíř, DrSc. (KU - Lékařská fakulta Hradec Králové)
prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc. (UK - Lékařská fakulta Bratislava)
prof.MUDr. Milan Buc, DrSc. (UK - Lékařská fakulta Bratislava)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 22. 11. 2001
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 4. 12. 2001

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info