doc. MUDr. Michal Fedorko, Ph.D., FEBU

přednosta kliniky – Urologická klinika


korespondenční adresa:
Jihlavská 340/20, 625 00 Brno

telefon: 532 23 3135
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Michal Fedorko, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Chirurgie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 3. 3. 2022
Datum ukončení řízení 1. 11. 2022
Habilitační práce (veřejná část) Possibilities of diagnosis and prognosis of renal cell carcinoma using novel biomarkers
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D. (Urologická klinika Lékařské fakulty UK a FN Hradec Králové)
doc. MUDr. Radek Lakomý, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
prof. MUDr. Ján Švihra, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Urologická klinika)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 3. 8. 2022 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc. (Lékařská fakulta MU)
Členové prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D., MBA (Urologická klinika LF UK a FN v Plzni)
doc. dr. sc. Tvrtko Hudolin, dr. med. (Klinika za urologiju, Klinički bolnički centar Zagreb, HR)
prof. MUDr. Jan Krhut, Ph.D. (Urologická klinika LF OU a FN Ostrava)
prof. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D. (Urologická klinika LF UP a FN Olomouc)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 22. 9. 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info