doc. MUDr. Zdeněk Stárek, Ph.D.

docent – I. interní kardioangiologická klinika


korespondenční adresa:
Pekařská 664/53, 602 00 Brno

e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Zdeněk Stárek, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení I. interní kardioangiologická klinika FN u sv. Anny v Brně
Obor řízení Vnitřní lékařství
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 17. 12. 2020
Datum ukončení řízení 1. 1. 2022
Habilitační práce (veřejná část) Trojrozměrné rentgenové zobrazovací metody v podpoře katétrových ablací srdečních arytmií
Oponenti habilitační práce doc. MUDr. Martin Fiala, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D. (II. interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN)
doc. MUDr. Petr Heinc, Ph.D., FESC (I. interní klinika - kardiologická, FN Olomouc a LF UP v Olomouci)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 16. 9. 2021 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc. (Lékařská fakulta MU)
Členové doc. MUDr. Petr Peichl, Ph.D. (Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM))
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. (Lékařská fakulta MU)
doc. MUDr. Dan Wichterle, Ph.D. (II. interní klinika - klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN)
prof. dr hab. Wojciech Wojakowski (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 25. 11. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info