prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. Ing. Petr Dvořák, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Molekulární biologie a genetika
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 29. 4. 2009
Datum ukončení řízení 8. 12. 2010
Přednáška pro odbornou veřejnost 27. 1. 2010
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc., dr. h.c. (MU - Lékařská fakulta)
prof. RNDr. et. MVDr. Petr Hořín, CSc. (VFU Brno)
prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc. (VÚŽV Praha)
Ing. Josef Fulka, DrSc. (VÚŽV Praha)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 27. 1. 2010
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 25. 5. 2010

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info