prof. MUDr. Julie Dobrovolná, Ph.D.

vedoucí pracoviště – Environmentální fyziologie


kancelář: bud. A18/227
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 532 23 4757, 4614
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Julie Bienertová Vašků, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Ústav patologické fyziologie LF
Obor řízení Patologická fyziologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 5. 2. 2013
Datum ukončení řízení 1. 7. 2013
Habilitační práce (veřejná část) Úloha vybraných adipokinů a souvisejících molekul a jejich genetické variability v prenatálním/časném postnatálním metabolickém modelování v kontextu komplexních onemocnění později během života
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc. (Praha)
doc. MUDr. František Vožeh, CSc. (LF UK Plzeň)
prof. MUDr. Jaroslav Veselý, CSc. (LF UP Olomouc)
Přednáška pro odbornou veřejnost 19. 4. 2013
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Nataša Honzíková, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D. (Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc. (1. LF UK Praha)
doc. MUDr. František Vožeh, CSc. (LF UK Plzeň)
prof. MUDr. Jaroslav Veselý, CSc. (LF UP Olomouc)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 16. 5. 2013
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Julie Bienertová Vašků, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Patologická fyziologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 5. 3. 2018
Datum ukončení řízení 17. 6. 2020
Přednáška pro odbornou veřejnost 29. 11. 2018 | Hodnocení přednášky
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc. (LF UK Bratislava, SR)
Členové prof. MUDr. Martin Petřek, CSc. (Lékařská fakulta UP Olomouc)
prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. (1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy)
prof. Dr. Stephan Herzig (The Institute for Diabetes and Cancer (IDC) - Mnichov)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 24. 1. 2019
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 26. 11. 2019

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info