RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.

odborný asistent – Institut biostatistiky a analýz


korespondenční adresa:
Kamenice 753/5, 625 00 Brno

e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Jméno: RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D. Datum narození: 30. července 1982 Místo narození: Brno
Pracoviště
 • Institut biostatistiky a analýz Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Kamenice 126/3 625 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2010: Ph.D. v oboru Pravděpodobnost, statistika a matematické modelování, Masarykova univerzita
 • 2007: RNDr. v oboru Matematická biologie, Masarykova univerzita
 • 2005: Mgr. v oboru Matematická biologie, Masarykova univerzita
Přehled zaměstnání
 • 2017 - současnost: Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, Masarykova univerzita – odborný asistent
 • 2014 – současnost: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR - vedoucí analytického týmu DRG Restart
 • 2005 – současnost: Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty, Masarykova univerzita – odborný asistent
Pedagogická činnost
 • Vedoucí diplomových prací: 9 obhájených
 • Vedoucí bakalářských prací: 10 obhájených
 • Výuka v rámci předmětů Biostatistika pro matematickou biologii (PřF MU), Aplikovaná analýza přežití (PřF MU), Plánování, organizace a hodnocení klinických studií (LF MU)
Vědeckovýzkumná činnost
 • Autor 130 publikací dle databáze Web of Science
 • Citační ohlas: 323 citací dle Web of Science bez autocitací
 • h-index: 9
 • Grantové projekty:
 • 2016-2020: Metodická optimalizace a zefektivnění systému úhrad nemocniční péče v ČR, Projekt č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002747 Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. (spoluřešitel)
 • 2012–2015: Interdisciplinární rozvoj studijního oboru matematická biologie, Projekt č. CZ.1.07/2.2.00/28.0043 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. (spoluřešitel)
 • 2009-2010: Optimalizace vytěžování informací z klinických zdravotnických registrů NZIS, Projekt č. NS10621-2/2009 Ministerstva zdravotnictví ČR. (spoluřešitel)
 • 2009-2010: Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený na vývoj národní sady standardů zdravotních služeb, Projekt č. NS10650-3/2009 Ministerstva zdravotnictví ČR. (spoluřešitel)
 • 2009–2012: Víceoborová inovace studia matematické biologie, Projekt č. CZ.1.07/2.2.00/28.0146 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. (spoluřešitel)
Univerzitní aktivity
 • Pedagogický zástupce pro obor Matematická biologie (PřF MU)
 • Pedagogická komise PřF MU
 • Oborová rada programu Onkologie (LF MU)
Mimouniverzitní aktivity
 • Česká onkologická společnost ČLS JEP
Vybrané publikace
 • ŠUMEC, Rastislav, Irena REKTOROVÁ, Robert JECH, Kateřina MENŠÍKOVÁ, Jan ROTH, Evžen RŮŽIČKA, Dana SOCHOROVÁ, Ladislav DUŠEK, Petr KAŇOVSKÝ, Ivan REKTOR, Tomáš PAVLÍK, Pavel FILIP a Martin BAREŠ. Motion and emotion: anxiety-axial connections in Parkinson's disease. Journal of Neural Transmission. Wien: Springer Wien, 2017, roč. 124, č. 3, s. 369-377. ISSN 0300-9564. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s00702-016-1652-0. info
 • BUCHLER, Tomas, Zbyněk BORTLÍČEK, Alexandr POPRACH, Tomáš PAVLÍK, Veronika VESKRNOVA, Michaela HONZIRKOVA, Milada ZEMANOVA, Ondrej FIALA, Kateřina KUBÁČKOVÁ, Ondřej SLABÝ, Marek SVOBODA, Rostislav VYZULA, Ladislav DUŠEK a Bohuslav MELICHAR. Outcomes for Patients with Metastatic Renal Cell Carcinoma Achieving a Complete Response on Targeted Therapy: A Registry-based Analysis. European Urology. Amsterdam: Elsevier Science Inc., 2016, roč. 70, č. 3, s. 469-475. ISSN 0302-2838. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.eururo.2015.12.031. info
 • ŠTOURAČ, Petr, Milan ADAMUS, Dagmar SEIDLOVÁ, Tomáš PAVLÍK, Petr JANKŮ, Ivo KŘIKAVA, Zdenek MROZEK, Martin PROCHÁZKA, Jozef KLUČKA, Roman ŠTOUDEK, Ivana BÁRTÍKOVÁ, Martina KOSINOVÁ, Hana HARAZIM, Hana ROBOTKOVÁ, Karel HEJDUK, Zuzana HODICKÁ, Martina KIRCHNEROVA, Jana FRANČÁKOVÁ, Lenka OBARE PYSZKOVA, Jarmila HLOZKOVA a Pavel ŠEVČÍK. Low-dose or high-dose rocuronium reversed with neostigmine or sugammadex for cesarean delivery anesthesia: A randomized controlled non-inferiority trial of time to tracheal intubation and extubation. Anesthesia and Analgesia. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2016, roč. 122, č. 5, s. 1536-1545. ISSN 0003-2999. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1213/ANE.0000000000001197. info
 • POPRACH, Alexandr, Radek LAKOMÝ, Zbyněk BORTLÍČEK, Bohuslav MELICHAR, Tomáš PAVLÍK, Ondřej SLABÝ, Rostislav VYZULA, Marek SVOBODA, Igor KISS, Hana STUDENTOVA, Milada ZEMANOVA, Ondrej FIALA, Katerina KUBACKOVA, Ladislav DUŠEK, Jana HORNOVA a Tomas BUCHLER. Efficacy of Sunitinib in Elderly Patients with Metastatic Renal Cell Carcinoma: Data from Real-World Clinical Practice. Drugs & Aging. Auckland: Adis International Ltd, 2016, roč. 33, č. 9, s. 655-663. ISSN 1170-229X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s40266-016-0390-1. info
 • POPRACH, Alexandr, Zbyněk BORTLÍČEK, Bohuslav MELICHAR, Radek LAKOMÝ, Marek SVOBODA, Igor KISS, Milada ZEMANOVA, Ondrej FIALA, Katerina KUBACKOVA, Oldřich COUFAL, Tomáš PAVLÍK, Ladislav DUŠEK, Rostislav VYZULA a Tomas BUCHLER. Efficacy of sunitinib in patients with metastatic or unresectable renal cell carcinoma and renal insufficiency. European Journal of Cancer. Oxford: Elsevier Science Inc., 2015, roč. 51, č. 4, s. 507-513. ISSN 0959-8049. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.ejca.2014.12.010. info
 • KUBACKOVA, Katerina, Zbyněk BORTLÍČEK, Tomáš PAVLÍK, B. MELICHAR, Z. LINKE, P. POKORNA, Rostislav VYZULA, J. PRAUSOVA a T. BUCHLER. Prognostic factors in renal cell carcinoma patients treated with sorafenib: results from the Czech registry. Targeted Oncology. Dordrecht: Springer, 2015, roč. 10, č. 3, s. 385-392. ISSN 1776-2596. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s11523-014-0343-8. info
 • BENCSIKOVÁ, Beatrix, Zbyněk BORTLÍČEK, Jana HALÁMKOVÁ, Lenka OSTRIZKOVA, Igor KISS, Bohuslav MELICHAR, Tomáš PAVLÍK, Ladislav DUŠEK, Dalibor VALÍK, Rostislav VYZULA a Lenka ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ. Efficacy of bevacizumab and chemotherapy in the first-line treatment of metastatic colorectal cancer: broadening KRAS-focused clinical view. BMC Gastroenterology. LONDON: BioMed Central, 2015, roč. 15, MAR 24 2015, s. "nestránkováno", 10 s. ISSN 1471-230X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1186/s12876-015-0266-6. info
 • KUBACKOVA, Katerina, Bohuslav MELICHAR, Zbyněk BORTLÍČEK, Tomáš PAVLÍK, Alexandr POPRACH, Marek SVOBODA, Radek LAKOMY, Rostislav VYZULA, Igor KISS, Ladislav DUŠEK, Jana PRAUSOVA a Tomas BUCHLER. Comparison of Two Prognostic Models in Patients with Metastatic Renal Cancer Treated with Sunitinib: a Retrospective, Registry-Based Study. Targeted Oncology. Dordrecht: Springer, 2015, roč. 10, č. 4, s. 557-563. ISSN 1776-2596. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s11523-015-0366-9. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír, Tomáš PAVLÍK, Jiří TOMÁŠEK, Zbyněk BORTLÍČEK, Tomáš BÜCHLER, Bohuslav MELICHAR, Rostislav VYZULA, Jana PRAUSOVÁ, Jindřich FÍNEK, Ondřej MÁJEK a Ladislav DUŠEK. Efficacy and safety of bevacizumab in elderly patients with metastatic colorectal cancer: results from the Czech population-based registry. BMC Gastroenterology. London: BioMed Central, 2014, roč. 14, č. 53, s. 1-8. ISSN 1471-230X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1186/1471-230X-14-53. info
 • PAVLÍK, Tomáš, Ondřej MÁJEK, Tomáš BÜCHLER, Rostislav VYZULA, Jiří PETERA, Miroslav RYŠKA, Aleš RYŠKA, David CIBULA, Marek BABJUK, Jitka ABRAHAMOVÁ, Jiří VORLÍČEK, Jan MUŽÍK a Ladislav DUŠEK. Trends in stage-specific population-based survival of cancer patients in the Czech Republic in the period 2000-2008. Cancer epidemiology. Oxford: Elsevier, 2014, roč. 38, č. 1, s. 28-34. ISSN 1877-7821. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.canep.2013.11.002. info
 • KROUPA, Radek, Jana JURÁNKOVÁ, Milan DASTYCH, Michal ŠENKYŘÍK, Tomáš PAVLÍK, Jitka PROKEŠOVÁ, Markéta JEČMENOVÁ, Jiří DOLINA a Aleš HEP. Different Clinical Utility of Oropharyngeal Bacterial Screening prior to Percutaneous Endoscopic Gastrostomy in Oncological and Neurological Patients. BioMed Research International. New York: Hindawi Publishing Corporation, 2014, roč. 2014, "590891", s. 1-7. ISSN 2314-6133. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1155/2014/590891. info
 • JANOUŠOVÁ, Eva, Tomáš PAVLÍK, Jiří MAYER a Ladislav DUŠEK. currentSurvival: Estimation of CCI and CLFS Functions. 2013. Příslušný R package na domovské stránce softwaru R Domovská stránka softwaru info
 • VAŇÁSEK, Jaroslav, Karel ODRÁŽKA, Martin DOLEŽEL, Iveta KOLÁŘOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Tomáš PAVLÍK, Aleš HLÁVKA a Ladislav DUŠEK. Statistical Analysis of Dose-Volume Profiles and its Implication for Radiation Therapy Planning in Prostate Carcinoma. International Journal of Radiation Oncology Biology Physics. New York: Elsevier Inc., 2013, roč. 86, č. 4, s. 769-776. ISSN 0360-3016. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.ijrobp.2013.03.018. info
 • PAVLÍK, Tomáš, Eva JANOUŠOVÁ, Jiří MAYER, Karel INDRÁK, Marie JAROSOVA, Hana KLAMOVA, Daniela ŽÁČKOVÁ, Jaroslava VOGLOVÁ, Edgar FABER, Michal KARAS, Katerina POLAKOVA MACHOVA, Zdeněk RÁČIL, Eva DEMEČKOVÁ, Ludmila DEMITROVIČOVÁ, Elena TOTHOVÁ, Juraj CHUDEJ, Imrich MARKULJAK, Eduard CMUNT, Tomas KOZAK, Jan MUŽÍK a Ladislav DUŠEK. Current survival measures reliably reflect modern sequential treatment in CML: Correlation with prognostic stratifications. American Journal of Hematology. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2013, roč. 88, č. 9, s. 790-797. ISSN 0361-8609. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/ajh.23508. info
 • PAVLÍK, Tomáš, Ondřej MÁJEK, Jan MUŽÍK, Jana KOPTÍKOVÁ, Lubomír SLAVÍČEK, Jindřich FÍNEK, David FELTL, Rostislav VYZULA a Ladislav DUŠEK. Estimating the number of colorectal cancer patients treated with anti-tumour therapy in 2015: the analysis of the Czech National Cancer Registry. BMC Public Health. 2012, roč. 12, "art. 117", s. "nestrankovano", 10 s. ISSN 1471-2458. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1186/1471-2458-12-117. URL info
 • BAREŠ, Martin, Irena REKTOROVÁ, Robert JECH, Kateřina FARNÍKOVÁ, Jan ROTH, Evžen RŮŽIČKA, Petr KAŇOVSKÝ, Ivan REKTOR, Tomáš PAVLÍK, Leona UHLÍŘOVÁ a Jaroslav VYDLÁK. Does WOQ-9 help to recognize symptoms of non-motor wearing-off in Parkinson’s disease? Journal of Neural Transmission. 2012, roč. 119, č. 3, s. 373–380. ISSN 0300-9564. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s00702-011-0683-9. info
 • TANHÄUSEROVÁ, Veronika, Josef TOMANDL, Lukáš PÁCAL, Martin KLEPÁRNÍK, Denisa MALÚŠKOVÁ, Vendula BARTÁKOVÁ, Katarína KURICOVÁ, Jitka ŘEHOŘOVÁ, Soňa ŠTĚPÁNKOVÁ, Jan SVOJANOVSKÝ, Jindřich OLŠOVSKÝ, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Darja KRUSOVÁ, Michal JURAJDA, Jan MUŽÍK, Tomáš PAVLÍK a Kateřina KAŇKOVÁ. ADMA, SDMA and L-arginine/ADMA ratio but not DDAH genetic polymorphisms are reliable predictors of diabetic nephropathy progression as identified by competing risk analysis. KIDNEY & BLOOD PRESSURE RESEARCH. Basel, Switzerland: Karger, 2012, roč. 36, č. 1, s. 200-208. ISSN 1420-4096. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1159/000343409. URL info
 • POPRACH, Alexandr, Tomáš PAVLÍK, Bohuslav MELICHAR, Igor PUZANOV, Ladislav DUŠEK, Zbyněk BORTLÍČEK, Rostislav VYZULA, Jitka ABRAHÁMOVÁ a Tomáš BÜCHLER. Skin toxicity and efficacy of sunitinib and sorafenib in metastatic renal cell carcinoma: a national registry-based study. Annals of Oncology. 2012, roč. 23, č. 12, s. 3137-3143. ISSN 0923-7534. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1093/annonc/mds145. URL info
 • BÜCHLER, Tomáš, Tomáš PAVLÍK, Zbyněk BORTLÍČEK, Alexandr POPRACH, Rostislav VYZULA, Jitka ABRAHÁMOVÁ a Bohuslav MELICHAR. Objective response and time to progression on sequential treatment with sunitinib and sorafenib in metastatic renal cell carcinoma. Medical Oncology. 2012, roč. 29, č. 5, s. 3321-3324. ISSN 1357-0560. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s12032-012-0293-x. info
 • PAVLÍK, Tomáš a Ladislav DUŠEK. Biostatistika. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o Brno, 2012, 131 s. ISBN 978-80-7204-782-6. info
 • HLAVSA, Jan, Vladimír PROCHÁZKA, Michal CRHA, Iva SVOBODOVÁ, Tomáš ANDRAŠINA, Petr RAUŠER, Lucie URBANOVÁ, Tomáš PAVLÍK, Jana LORENZOVÁ, Alois NEČAS a Zdeněk KALA. Healing dynamics of porcine pancreatic parenchyma after radiofrequency ablation - in vivo experimental pilot study. ACTA VETERINARIA BRNO. Brno: VETERINARNI A FARMACEUTICKA UNIVERZITA BRNO, 2012, roč. 81, č. 4, s. 427-431. ISSN 0001-7213. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2754/avb201281040427. info
 • PAVLÍK, Tomáš, Eva JANOUŠOVÁ, Zdeněk POSPÍŠIL, Jan MUŽÍK, Daniela ŽÁČKOVÁ, Zdeněk RÁČIL, Hana KLAMOVÁ, Petr CETKOVSKÝ, Marek TRNĚNÝ, Jiří MAYER a Ladislav DUŠEK. Estimation of current cumulative incidence of leukaemia-free patients and current leukaemia-free survival in chronic myeloid leukaemia in the era of modern pharmacotherapy. BMC Medical Research Methodology. 2011, roč. 11, č. 140, s. 1-12. ISSN 1471-2288. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1186/1471-2288-11-140. info
 • MINKS, Eduard, Radek MAREČEK, Tomáš PAVLÍK, Petra OVESNÁ a Martin BAREŠ. Is the Cerebellum a Potential Target for Stimulation in Parkinson's Disease? Results of 1-Hz rTMS on Upper Limb Motor Tasks. Cerebellum. 2011, roč. 10, č. 4, s. 804–811. ISSN 1473-4222. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s12311-011-0290-1. info
 • JEDLIČKOVÁ, Hana, Miloslav HLUBINKA, Tomáš PAVLÍK, Věra SEMRÁDOVÁ, Eva BUDINSKÁ a Zdeněk VLAŠÍN. Bullous pemphigoid and internal diseases: A case-control study. European Journal of Dermatology. Francie: John Libbey Eurotext, 2010, roč. 20, č. 1, s. 96-101. ISSN 1167-1122. info
 • LITZMAN, Jiří, Dagmar ŠTIKAROVSKÁ, Zdenka PIKULOVÁ, Tomáš PAVLÍK, Sáva PEŠÁK, Vojtěch THON, Pavel KUKLÍNEK a Jindřich LOKAJ. Change in Referral Diagnoses and Diagnostic Delay in Hypogammaglobulinaemic Patients during 28 Years in a Single Referral Centre. INTERNATIONAL ARCHIVES OF ALLERGY AND IMMUNOLOGY. 2010, roč. 153, č. 1, s. 95-101. ISSN 1018-2438. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1159/000301584. info
 • RŮŽIČKA, Filip, Marie HORKÁ, Veronika HOLÁ, Anna KUBESOVÁ, Tomáš PAVLÍK a Miroslav VOTAVA. The differences in the isoelectric points of biofilm-positive and biofilm-negative Candida parapsilosis strains. Journal of Microbiological Methods. 2010, roč. 80, č. 3, s. 299-301. ISSN 0167-7012. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.mimet.2010.01.007. info
 • ŠPINAR, Jindřich, Jiří VÍTOVEC, Miroslav SOUČEK, Ladislav DUŠEK a Tomáš PAVLÍK. CORD: COmparison of Recommended Doses of ace inhibitors and angiotensin II receptor blockers. International Journal of Cardiology. 2010, roč. 144, č. 2, s. 293-294. ISSN 0167-5273. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.ijcard.2009.02.022. info
 • SZOTKOWSKI, Tomáš, Jan MUŽÍK, Jaroslava VOGLOVÁ, V. KOZA, J. MAALOUFOVA, Tomáš KOZÁK, Marie JAROŠOVÁ, Kyra MICHALOVÁ, Pavel ŽÁK, Kateřina STEINEROVÁ, J. VYDRA, M. LÁNSKÁ, B. KATRINCSÁKOVÁ, Kateřina SIČOVÁ, Tomáš PAVLÍK, Ladislav DUŠEK a Karel INDRÁK. Prognostic factors and treatment outcome in 1,516 adult patients with de novo and secondary acute myeloid leukemia in 1999-2009 in 5 hematology intensive care centers in the Czech Republic. Neoplasma. 2010, roč. 57, č. 6, s. 578-589. ISSN 0028-2685. info
 • JANÍKOVÁ, Andrea, Zdeněk KOŘÍSTEK, Jaroslava VINKLÁRKOVÁ, Tomáš PAVLÍK, Michal ŠTÍCHA, Milan NAVRÁTIL, Zdeněk KRÁL, Ingrid VÁŠOVÁ a Jiří MAYER. Efficacious but insidious: A retrospective analysis of fludarabine induced myelotoxicity using long term culture initiating cells in 100 follicular lymphoma patients. Experimental Hematology. 2009, roč. 37, č. 11, s. 1266–1273. ISSN 0301-472X. info
 • PAVLÍK, Tomáš, Ladislav DUŠEK, Ondřej MÁJEK a Jan ŽALOUDÍK. Five Year Survival Rates of Cancer Patients in the Czech Republic. In Czech Cancer Care in Numbers 2008–2009. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009, 38 s. 3888. ISBN 978-80-247-3244-2. info
 • COUFAL, Oldřich, Tomáš PAVLÍK, Pavel FABIAN a Pavlína VRTĚLOVÁ. Predicting non-sentinel lymph node status after positive sentinel biopsy in breast cancer: what model performs the best in a czech population? PATHOLOGY & ONCOLOGY RESEARCH. 2009, roč. 15, č. 4, s. 733-740. ISSN 1219-4956. info
 • JANÍKOVÁ, Andrea, Karol BOLČÁK, Tomáš PAVLÍK, Jiří MAYER a Zdeněk KRÁL. Value of [F-18]fluorodeoxyglucose positron emission tomography in the management of follicular lymphoma: The end of a dilemma? CLINICAL LYMPHOMA & MYELOMA. 2008, roč. 8, č. 5, s. 287-293. ISSN 1557-9190. info
 • LITZMAN, Jiří, Tomáš FREIBERGER, Bodo GRIMBACHER, Benjamin GATHMANN, Uli SALZER, Tomáš PAVLÍK, Jiří VLČEK, Věra POSTRÁNECKÁ, Zita TRÁVNÍČKOVÁ a Vojtěch THON. Mannose-binding lectin gene polymorphic variants predispose to the development of bronchopulmonary complications but have no influence on other clinical and laboratory symptoms or signs of common variable immunodeficiency. CLINICAL AND EXPERIMENTAL IMMUNOLOGY. BLACKWELL PUBLISHING, 2008, roč. 153, č. 3, s. 324-330. ISSN 0009-9104. info
 • ŠPINAR, Jindřich, Ondřej LUDKA, Viktor MUSIL, Zbyněk POZDÍŠEK, T. PAVLÍK, Ladislav DUŠEK, Jiří VÍTOVEC, Lenka ŠPINAROVÁ a Miroslav SOUČEK. The profile and prognosis of patients hospitalised with heart failure. The value of discharge blood pressure and cholesterol. International Heart Journal. 2008, roč. 49, č. 6, 15 s. ISSN 1349-2365. info

19. 9. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info