prof. MUDr. Ján Kočiš, Ph.D.

zástupce přednosty kliniky – Klinika traumatologie


korespondenční adresa:
Ponávka 139/6, 662 50 Brno

e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Ján Kočiš, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Chirurgie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 12. 1. 2009
Datum ukončení řízení 1. 12. 2009
Habilitační práce (veřejná část) Diferencovaný přístup při ošetřování zlomenintorakolumbálního přechodu páteře. Biomechanická studie
Oponenti habilitační práce doc. MUDr. Luboš Rehák, CSc. (LF UK Bratislava)
doc.MUDr. Richard Chaloupka, CSc. (LF MU Brno)
doc. MUDr. Jan Štulík, CSc. (2.LF UK Praha)
Přednáška pro odbornou veřejnost 5. 10. 2009
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Jan Wechsler, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové doc. MUdr. Richard Chaloupka, CSc. (Ortopedická klinika LF MU, Brno)
doc. MUDr. Jan Štulík, CSc. (2. LF UK Praha)
doc. MUDr. Luboš Rehák, CSc. (LF UK Bratislava)
doc. MUDr. Petr Suchomel, Ph.D. (Nemocnice Liberec)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 15. 10. 2009
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Ján Kočiš, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Chirurgie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 9. 4. 2018
Datum ukončení řízení 15. 12. 2020
Přednáška pro odbornou veřejnost 7. 1. 2019 | Hodnocení přednášky
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA (Lékařská fakulta MU)
Členové prof. MUDr. Igor Čižmář, Ph.D. (Traumatologická klinika Fakultní nemocnice Olomouc)
prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
prof. MUDr. Peter Šimko, CSc. (Klinika úrazovej chirurgie SZU a UNB Bratislava)
Assoc. Prof. John Michael Duff (Lausanne University Hospital Lausanne, Switzerland)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 28. 3. 2019
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 6. 10. 2020

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info