prof. MUDr. Marta Krejčí, Ph.D.

profesorka – Interní hematologická a onkologická klinika


korespondenční adresa:
Jihlavská 340/20, 625 00 Brno

telefon: 532 23 2215, 3603
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Marta Krejčí, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Onkologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 10. 12. 2007
Datum ukončení řízení 1. 9. 2008
Habilitační práce (veřejná část) Transplantace periferních hematopoetických buněk v terapii mnohočetného myelomu
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc. (UP Olomouc-Lékařská fakulta)
doc.MUdr.Petr Cetkovský, Ph.d. (ÚHKTPraha)
doc. MUDr. Pavel Žák, Ph.D. (UK Hradec Králové - Lékařská fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 17. 3. 2008
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc. (LF UP Olomouc)
doc. MUDr. Cetkovský Petr, Ph.D. (ÚHKT Praha)
doc. MUDr. Žák Pavel, Ph.D. (LF UK Hradec Králové)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 29. 5. 2008
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Marta Krejčí, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Onkologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 9. 12. 2013
Datum ukončení řízení 1. 5. 2015
Přednáška pro odbornou veřejnost 17. 4. 2014
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D. (1. lékařská fakulta UK a FTN Praha)
prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D. (ÚHKT Praha)
prof. MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc. (LF UP Olomouc)
doc. MUDr. Pavel Žák, Ph.D. (UK Hradec Králové - Lékařská fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 17. 4. 2014
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 14. 10. 2014

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info