prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.

děkan Lékařské fakulty


kancelář: bud. B17/333
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 1301
e‑mail: ,
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Martin Repko, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Chirurgie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 12. 6. 2008
Datum ukončení řízení 1. 2. 2009
Habilitační práce (veřejná část) Význam rotace v trojdimenzionálním pojetí skolióz
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Jan Poul, CSc. (Brno)
doc. MUDr. Luboš Rehák, CSc. (LF UK Bratislava)
doc.MUDr. Valér Džupa, CSc. (3.LF UK Praha)
Přednáška pro odbornou veřejnost 13. 11. 2008
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Jan Wechsler, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc. (Nemocnice Bulovka, Praha)
prof. MUDr. Jan Poul, CSc. (Brno)
doc. MUDr. Valér Džupa, CSc. (3. LF UK Praha)
doc. MUDr. Luboš Rehák, CSc. (LF UK Bratislava)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 18. 12. 2008
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Chirurgie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 15. 11. 2018
Datum ukončení řízení 28. 11. 2019
Přednáška pro odbornou veřejnost 7. 12. 2018 | Hodnocení přednášky
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc. (Lékařská fakulta MU)
Členové prof. MUDr. Valér Džupa, CSc. (Ortopedicko-traumatologické klinika 3. LF a FNKV)
prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D. (Ortopedická klinika LF UP a FN Olomouc)
prof. MUDr. Jan Poul, CSc. (Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie FN Brno)
Prof. Dr. Marinus de Kleuver (Department of Orthopaedic Surgery, Radbound University)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 21. 2. 2019
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 28. 5. 2019

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info