doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc.

docent – Gynekologicko-porodnická klinika


korespondenční adresa:
Obilní trh 526/11, 602 00 Brno

telefon: 532 23 8239
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc., narozen 4. března 1952 v Brně, ženatý, 2 děti
Pracoviště
 • Gynekologicko-porodnická klinika
  Lékařské fakulty
  Masarykovy University
  Jihlavská 20
  625 00 Brno
  Czech Republic
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1976: Lékařská fakulta UJEP, všeobecný směr
 • 1980: Atestace I. stupně z gynekologie a porodnictví
 • 1983: Dvousemestrové studium pedagogiky, zakončené odbornou zkouškou na filozofické fakultě UJEP v Brně
 • 1985: Atestace II. stupně z gynekologie a porodnictví
Přehled zaměstnání
 • 1976 - 1978: Sekundární lékař, gyn.-por. oddělení, nemocnice Třebíč
 • 1978 - 1981: Sekundární lékař, I. gynekologicko-porodnická klinika LF UJEP Brno
 • 1981 - 1994: Odborný asistent, I. gynekologicko-porodnická klinika LF UJEP Brno
 • 1994 - : Docent gynekologie a porodnictví, I. gynekologicko-porodnická klinika LF MU Brno
 • 1989 - 2002 : Zástupce přednosty kliniky pro školství, I. gynekologicko-porodnická klinika LF MU Brno
 • 2002 - 2003 : Zdravotnický zástupce přednosty Gynek. porod. kliniky MU Brno
 • 2003 - : Zástupce přednosty Gynek. porod. kliniky pro vědu a výzkum
 • 2003 - : Lékař Centra ambulantní gynekologie a porodnictví Brno
Pedagogická činnost
 • Klinická praxe (cvičení) v oboru gynekologie a porodnictví
 • Přednášky z oboru gynekologie a porodnictví pro magisterské i bakalářské studium
 • Člen komise pro SZZ z oboru gynekologie a porodnictví
 • Externí pracovník katedry gynekologie a porodnictví IDVZ
Vědeckovýzkumná činnost
 • Obhájení kandidátské dizertační práce: "Epidemiologické, diagnostické a terapeutické aspekty poševních infekcí ve vztahu k sexuálně přenosným chorobám" (1987)
 • Obhájení habilitační práce: "Genitální mykoplazmata v systému lidské reprodukce" (1992)
 • Odpovědný řešitel 5 mezinárodních multicentrických studií
 • Překladatel a lektor projektu Phare " Postgradual Education: Diagnosis and Treatment of STDs in Eastern European Countries"
 • Hlavní řešitel 5 grantových úkolů a spoluřešitel dalších 10 grantů
Akademické stáže
 • 1989: Statens Seruminstitut, Copenhagen, Denmark
 • 1990: University Hospital, Helsinki, Finland
 • 1991: Centre for STD, National University Sigapore
 • 1991: Royal College of Obst.-Gynecol., London
 • 1993: Sahlgrenska University Hospital, Gotteborg, Sweden
Mimouniversitní aktivity
 • 1994 - : Odborný konzultant, MZ ČR
 • 1994 - : Odborný konzultant, Státní ústav pro kontrolu léčiv Praha
 • 1994 - : Koordinátor národního Perinatologického programu
 • 1995 - 1999: Předseda expertní komise ministra zdravotnictví pro perinatologii
 • 1996 - 1998: Vedoucí projektu "Matka a dítě", grant švýcarské vlády, komplexní realizace
 • 2000 - dosud : Člen Perinatologické komise MZ ČR
 • 2000 - dosud : Člen Edukační komise Evropské koleje gynekologů a porodníků EBCOG a Unie evropských medicínských specialistů UEMS v Bruselu
 • 2005 - dosud : Člen Čestné rady České lékařské komory
Ocenění vědeckou komunitou
 • 1992 - 1994: Vědecký sekretář ČGPS ČLS JEP
 • 1994 - 1997: Předseda ČGPS ČLS JEP
 • 1994 - 2003: Člen Výkonného výboru Světové organizace gynekologů a porodníků (FIGO)
 • 1994 - 1996: Člen Výkonného výboru Evropské společnosti pro infekční choroby v gynekologii a porodnictví (ESIDOG)
 • 1996 - : Člen komise pro postgraduální vzdělávání Evropské koleje gynekologů a porodníků (EBCOB)
 • 1996 - : Člen redakční rady časopisu The European Journal of Contraception and Reproductive Health Care, ISSN: 1362-5187, Parthenon Publishing
 • 1996 - : Člen Správní rady Evropské společnosti pro kontracepci a reprodukční zdraví (ESC)
 • 1998, 2002: Prezident 2 evropských gynekologických kongresů
 • 1998 - : Předseda Perinatologické sekce ČGPS ČLS JEP
 • 2000 - 2003: Člen Výkonného výboru Evropské asociace gynekologů a porodníků (EAGO)

22. 3. 2007

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info