doc. MUDr. Jiří Vaníček, Ph.D.

přednosta kliniky – Klinika zobrazovacích metod


korespondenční adresa:
Pekařská 664/53, 602 00 Brno

e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Jiří Vaníček, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Radiologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 7. 2. 2019
Datum ukončení řízení 1. 8. 2019
Habilitační práce (veřejná část) Mechanická rekanalizace v léčbě ischemické cévní mozkové příhody
Oponenti habilitační práce doc. MUDr. Jarmila Skotáková, CSc. (Lékařská fakulta MU)
doc. MUDr. Dagmar Krajíčková, CSc. (Zástupce přednosty kliniky: Neurologická klinika FN UK Hradec Králové)
doc. MUDr. Kamil Zeleňák, PhD. (Přednosta kliniky: Rádiologická klinika, Univerzitná nemocnica, Martin)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 16. 4. 2019 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Antonín Krajina, CSc. (Přednosta kliniky - Radiologická klinika FN Hradec Králové)
Členové prof. MUDr. Egon Kurča, PhD. (Přednosta kliniky - Neurologická klinika, Jesseniova lekárska fakulta UK, Martin)
prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR (Lékařská fakulta MU)
prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD. (Přednosta kliniky - I. neurologická klinika LF UK a UNB, Univerzitná nemocnica, Bratislava)
prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc. (Přednosta kliniky - Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a F)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 6. 6. 2019

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info