Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Lékařská fakulta
Obor řízení Stomatologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 21. 10. 2004
Datum ukončení řízení 1. 2. 2005
Habilitační práce (veřejná část) Kompozitní materiály v estetice fronntálního úseku chrupu
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Vladimír Javorka, CSc. (LF UK Bratislava)
prof. MUDr. Jan Kilian, CSc. (LF UK Plzeň)
doc. MUDr. Jitka Stejskalová, CSc. (LF UK Hradec Králové)
Přednáška pro odbornou veřejnost 9. 12. 2004
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Jiří Vaněk, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Martina Kukletová, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Jindřich Pazdera, CSc. (UP - Lékařská fakulta Olomouc)
doc. MUDr. Eva Gojišová (UK - 3. Lékařská fakulta Praha)
doc. MUDr. Věra Hubková, CSc. (UK - Lékařská fakulta Hradec Králové)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 16. 12. 2004

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info