doc. MUDr. Libor Streit, Ph.D.

přednosta kliniky – Klinika popálenin a plastické chirurgie


korespondenční adresa:
Jihlavská 340/20, 625 00 Brno

e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Libor Streit, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Chirurgie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 12. 12. 2018
Datum ukončení řízení 1. 4. 2020
Habilitační práce (veřejná část) Přenos autologní tukové tkáně v plastické a rekonstrukční chirurgii prsu
Důvod pro omezení zveřejnění práce: Chapter 6 contains intellectual property details and associated deliberables which are not meant to be published for general public.
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Pavel Brychta, CSc. (Lékařská fakulta MU)
doc. MUDr. Jozef Fedeleš, CSc. (Klinika plastickej chirurgie, FNsP Ružinov, Bratislava)
doc. MUDr. Aleš Nejedlý (Klinika plastické chirurgie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 24. 4. 2019 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc. (Lékařská fakulta MU)
Členové doc. MUDr. Leo Klein, CSc. (Oddělení plastické chirurgie a léčby popálenin, Chirurgická klinika LF UK a FN Hradec Králové)
doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc. (Klinika plastické chirurgie 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce)
Prof. Marzia Salgarello (UOC di Chirurgia Plastica, Policlinico Agostino Gemelli, Rome, Italy)
prof. MUDr. Andrej Sukop, Ph.D. (Klinika plastické chirurgie 3. LF UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 23. 1. 2020

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info