doc. MUDr. Robert Hudeček, Ph.D.

docent – Gynekologicko-porodnická klinika


korespondenční adresa:
Obilní trh 526/11, 602 00 Brno

telefon: 532 23 8421
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Robert Hudeček, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Gynekologie a porodnictví
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 24. 2. 2016
Datum ukončení řízení 1. 3. 2017
Habilitační práce (veřejná část) Klinické inovativní postupy v terapii děložní myomatózy ve vztahu k reprodukčním dysfunkcím
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Milan Kudela, CSc. (Fakultní nemocnice Olomouc)
doc. MUDr. Eduard Kučera, CSc. (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha)
doc. MUDr. Miroslav Korbeľ, CSc. (I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB , Slovensko)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 1. 12. 2016 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D. (LF UP Olomouc)
Členové doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc. (Ředitel ÚPMD, Podolské nábř. 4, 147 00, Praha 4 - Podolí)
doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. (Gynek. porod. klinika LF UK a FN Plzeň)
doc. MUDr. Martin Redecha, Ph.D. (I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB)
doc. MUDr. Ondřej Šimetka, PhD., MBA (Gynek. porod. klinika FN Ostrava)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 19. 1. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info