prof. MUDr. Alexandra Žourková, CSc.

profesorka – Psychiatrická klinika


korespondenční adresa:
Jihlavská 340/20, 625 00 Brno

telefon: 532 23 2072
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. MUDr. Alexandra Žourková, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Lékařská fakulta
Obor řízení Psychiatrie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 19. 7. 2002
Datum ukončení řízení 1. 12. 2002
Habilitační práce (veřejná část) Ovlivnění reziduálních příznaků depresivní poruchy novějšími antidepresivy, účinnost a snášenlivost léčby, vliv na sexuální funkce a vztah k metabolickému genotypu a fenotypu
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. (UK - 1. Lékařská fakulta Praha)
doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc. (UK - 1. Lékařská fakulta Praha)
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Eva Češková, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. (UK - 1.Lékařská fakulta Praha)
doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc. (UK - 1.Lékařská fakulta Praha)
doc. RNDR. Pavel Anzenbacher, DrSc. (UP - Lékařská fakulta Olomouc)
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. MUDr. Alexandra Žourková, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Psychiatrie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 18. 1. 2007
Datum ukončení řízení 5. 11. 2007
Datum zasedání vědecké rady fakulty 22. 3. 2007
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 29. 5. 2007

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info